Fotogalerie 2000

Fotogalerie
22.2. - Přijetí prezidenta
Polské republiky
A. Kwasniewského
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
7.3. - Přijetí předsedy vlády
Francouzské republiky
Ch. Ponceleta
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
7.3. - Přijetí ministryně
zahraničních věcí USA
M. Allbrightové
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
18.3. - Hokejové utkání
Senátu proti SNR
Fotogalerie
11.4. - Návštěva prezidenta
Tádžidské republiky
F. Rachmonova
v Senátu
Fotogalerie
12.4. - Setkání senátorů
s novináři
Fotogalerie
17.4. - Setkání
předsedkyně Senátu
L. Benešové
s válečnými letci,
účastníky bojů o Británii
Fotogalerie
28.4. - Návštěva Lorda
Irvine of Lairga
Fotogalerie
18.5. - 19. schůze
Senátu - volba
Veřejného ochránce práv
Fotogalerie
23.5. - Přijetí
předsedy vlády SR
M. Dzurindy
předsedkyní Senátu
L. Benešovou
Fotogalerie
30.5. - Přijetí
prezidenta Estonské
republiky L. Meriho
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
9.6. - Podpis smlouvy
o předání Valdštejnské
jízdárny kancléřem
P. Pelantem
a M. Knížákem NG
Fotogalerie
12.6. - Návštěva
předsedy Parlamentního
shromáždění Rady
Evropy Lorda Russella
- Johnstona v Senátu
Fotogalerie
15.6. - Otevření
zrekonstruované
Valdštejnské jízdárny
Fotogalerie
2.8. - Na 21. schůzi
Senátu projednávají
senátoři novelu
občanského zákoníku
Fotogalerie
13.9. - Předání pamětních
medailí příslušníkům PTP
Fotogalerie
18.10. - Se skupinou
senátorů Jeho
svatost Dalajláma
Fotogalerie
30.10. - Seminář
na téma Mezisektorová
spolupráce při rozvoji
malých a středních podniků
za účasti Prince
Charlese z Walesu
Fotogalerie
2.11. - Setkání
předsedkyně Senátu
Libuše Benešové
se zdravotně postiženými
sportovci při
příležitosti jejich
návratu z Paralympiády
Fotogalerie
15.11. - Přijetí prezidenta
Řecké republiky
Konstantinose Stefanopulose
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou

Po kliknutí myší na kterýkoli z obrázků se tento zvětší.