Fotogalerie 1999

Fotogalerie
12.2. - Přijetí generála
V. Naumanna,
předsedy vojenského
výboru NATO,
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
20.2. - Odhalení busty
T.G.M. za účasti syna
Josefa Mařatky
Fotogalerie
11.3. - 2. schůze Senátu
- pracovní návštěva
prezidenta republiky
V. Havla
Fotogalerie
17.3. - Přijetí prezidenta
Chile E. Freie
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
14.4. - Setkání
romských poradců
působících v ČR
Fotogalerie
10.5. - Přijetí prezidenta
Lotyšské republiky
G. Ulmanise
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
27.5. - Slavnostní odhalení
dosud nepřístupných
informací
Fotogalerie
7.6. - Setkání
parlamentního výboru
Středoevropské iniciativy
Fotogalerie
10.6. - Rozloučení
se zesnulým senátorem
V. Bendou
- členové Konfederace
politických vězňů
Fotogalerie
16.6. - Vernisáž výstavy
S.O.S Kosovo exodus 99
Fotogalerie
21.6. - Přijetí prezidenta
Makedonie
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
7.7. - Návštěva
prezidenta SR
R. Schustera v Senátu
Fotogalerie
16.7. - Přijetí generálního
tajemníka OSN
Kofi Annana
předsedkyní Senátu
Libuší Benešovou
Fotogalerie
11.11. - Návštěva
generálního tajemníka
NATO G. Robertsona
v Senátu
Fotogalerie
17.11. - Návštěva
M. S. Gorbačova v Senátu
Fotogalerie
Rekonstrukce
Valdštejnského paláce
Fotogalerie
Účast prezidenta
republiky V. Havla
na 2. schůzi Senátu
ve 2. funkčním období
Fotogalerie
Rozloučení se
zesnulým senátorem
V. Bendou
   

Po kliknutí myší na kterýkoli z obrázků se tento zvětší.