Fotogalerie 1997

Fotogalerie
25.2. - Návštěva korunního
prince Lucemburského
velkovévodství
Henry v Senátu
Fotogalerie
10.3. - Přijetí prezidenta
Rumunské republiky
E. Constantinesca
předsedou Senátu
P. Pithartem
Fotogalerie
21.4. - Přijetí předs. vlády
Ruské federace
V. Černomyrdina
předs. Senátu P. Pithartem
Fotogalerie
25.4. - Návštěva
M. S. Gorbačova
v Senátu
Fotogalerie
23.5. - Sněm dětí ČR
pro životní prostředí
Fotogalerie
29.5. - Seminář
ke vstupu ČR do NATO
Fotogalerie
24.6. - Návštěva
parlamentní delegace
JAR vedená
H. J. Lebonou
v Senátu
Fotogalerie
2.7. - Umístění
zrestaurované sochy
Albrechta z Valdštejna
ve vestibulu
Valdštejnského paláce
Fotogalerie
4.7. - Přijetí předsedy
Senátu Polské republiky
A. Struzika
předsedou Senátu
P. Pithartem
Fotogalerie
28.10.- Den
otevřených dveří
Fotogalerie
18.12.- 1. výročí
Ustavující schůze Senátu
 

Po kliknutí myší na kterýkoli z obrázků se tento zvětší.