Aktuální informace

Schůze Senátu

Akce pro veřejnost

23. veřejné slyšení Senátu "Střet zájmů a dotační politika" Konání veřejného slyšení je odloženo rozhodnutím Organizačního výboru na neurčito.

Publikováno

Nejvyhledávanější tisky

Nejvyhledávanější tisky na webu Senátu

256/10
Zákon o hazardních hrách
289/12
Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
65/10
Energetický zákon
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
308/12
Živnostenský zákon