Current events

Next plenary session

Events for the public

23. veřejné slyšení Senátu "Střet zájmů a dotační politika" Konání veřejného slyšení je odloženo rozhodnutím Organizačního výboru na neurčito.

Publikováno

  • 09:30 - 14:00
  • Organised by: Senate

22. veřejné slyšení Senátu "Kontrolní postupy finanční správy"

Publikováno

Most frequently searched documents

Most frequently searched documents

339/12
Zákon o opatřeních - soudní řízení
337/12
Zákon o daních z příjmů
336/12
Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
340/12
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020