Current events

Next plenary session

Events for the public

Hradozámecká noc v Senátu

Publikováno

  • 18:00 - 22:00
  • Valdštejnský palác C [VP-C], Valdštejnská zahrada [VP-C]

Den otevřených dveří Senátu

Publikováno

  • 09:00 - 16:00
  • Valdštejnský palác C [VP-C], Kolovratský palác [KP], Valdštejnská zahrada [VP-C]

Most frequently searched documents

Most frequently searched documents

261/11
Zákon o silničním provozu
216/12
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
219/12
Zákon o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení
204/12
Občanský zákoník