Current events

Next plenary session

Events for the public

23. veřejné slyšení Senátu "Střet zájmů a dotační politika" Konání veřejného slyšení je odloženo rozhodnutím Organizačního výboru na neurčito.

Publikováno

  • 09:30 - 14:00
  • Organised by: Senate

22. veřejné slyšení Senátu "Kontrolní postupy finanční správy"

Publikováno

Most frequently searched documents

Most frequently searched documents

11/13
Zákon o daních
337/12
Zákon o daních z příjmů
327/12
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
340/12
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020
1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění