Current events

Next plenary session

Events for the public

25. schůze Senátu

Publikováno

  • 10:00
  • Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

Most frequently searched documents

Most frequently searched documents

268/12
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
261/11
Zákon o silničním provozu
256/12
Zákon o kompenzačním bonusu