Zařazené neprojednané tisky EU

ObdobíSchůzeZahájeníČíslo tiskuNázev
11 18 17.10.2018 N 133/11 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027
11 18 17.10.2018 N 135/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
11 18 17.10.2018 N 136/11 Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
11 18 17.10.2018 N 150/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
11 18 17.10.2018 N 153/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
11 18 17.10.2018 N 155/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
11 18 17.10.2018 N 156/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
11 18 17.10.2018 N 157/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření
11 18 17.10.2018 N 160/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a dalších fondech
11 18 17.10.2018 N 161/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
11 18 17.10.2018 N 164/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
11 18 17.10.2018 N 166/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
11 18 17.10.2018 N 168/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
11 18 17.10.2018 N 170/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
11 18 17.10.2018 N 171/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)