Zákony vrácené Senátem dosud neprojednané Poslaneckou sněmovnou

ObdobíSchůzeZahájení schůzeČíslo tiskuAnotace tiskuVráceno PS
12 11 14.08.2019 276 Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů
12 11 14.08.2019 125 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy 15.08.2019
12 11 14.08.2019 123 Sbírka smluv - související zákony 15.08.2019
12 10 24.07.2019 120 Zákon o důchodovém pojištění 29.07.2019
12 10 24.07.2019 111 Zákon o léčivech 29.07.2019
12 10 24.07.2019 107 Zákon o místních poplatcích 29.07.2019
12 10 24.07.2019 104 Zákon o EET 29.07.2019
12 8 02.05.2019 72 Zákon o obcích 06.05.2019
12 8 02.05.2019 69 Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 06.05.2019
12 8 02.05.2019 68 Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 06.05.2019
12 8 02.05.2019 66 Zákon o vnitrozemské plavbě 06.05.2019
12 8 02.05.2019 64 Zákon o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. 06.05.2019
12 8 02.05.2019 63 Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 06.05.2019
12 8 02.05.2019 62 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 06.05.2019