Poslední projednávané tisky

ObdobíSchůzeZahájeníČíslo tiskuNázev
13 16 09.09.2021 149 Horní zákon - senátní návrh
13 16 09.09.2021 143 Exekuční řád - senátní návrh
13 16 09.09.2021 145 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
13 16 09.09.2021 147 Zákon o mezinárodním právu soukromém - senátní návrh
13 15 18.08.2021 107 Zákon o státních svátcích - senátní návrh
13 15 18.08.2021 136 Energetický zákon
13 15 18.08.2021 140 Zákon o důchodovém pojištění
13 15 18.08.2021 138 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
13 15 18.08.2021 142 Zákon o sociálních službách
13 15 18.08.2021 139 Zákon o nemocenském pojištění
13 15 18.08.2021 135 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
13 15 18.08.2021 134 Zákon o NKÚ
13 15 18.08.2021 133 Zákon o elektronizaci zdravotnictví - související zákony
13 15 18.08.2021 132 Zákon o elektronizaci zdravotnictví
13 15 18.08.2021 137 Zákon o podporovaných zdrojích energie
13 15 18.08.2021 136 Energetický zákon
13 15 18.08.2021 141 Zákon o odškodnění v areálu Vlachovice-Vrbětice
13 15 18.08.2021 137 Zákon o podporovaných zdrojích energie
13 15 18.08.2021 136 Energetický zákon
13 14 21.07.2021 66 Změny Přílohy I a Přílohy II Mez. úml. proti dopingu ve sportu
13 14 21.07.2021 131 Zasedání ER 24. a 25. 6. - závěry
13 14 21.07.2021 117 Zákon o návykových látkách
13 14 21.07.2021 114 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
13 14 21.07.2021 111 Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
13 14 21.07.2021 127 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
13 14 21.07.2021 101 Výroční zpráva ČTÚ za rok 2020
13 14 21.07.2021 102 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020
13 14 21.07.2021 120 Notářský řád
13 14 21.07.2021 119 Zákon o poskytování jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným
13 14 21.07.2021 91 Konvergenční program České republiky (duben 2021)
13 14 21.07.2021 93 Dohoda ČR-Finsko o změně a ukončení platných Dohod o podpoře investic
13 14 21.07.2021 122 Zákon o bankách
13 14 21.07.2021 121 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
13 14 21.07.2021 118 Zákon o DPH
13 14 21.07.2021 130 Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do PS
13 14 21.07.2021 116 Zákon o hnojivech
13 14 21.07.2021 126 Zákon o elektronických komunikacích
13 14 21.07.2021 112 Zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
13 14 21.07.2021 129 Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
13 14 21.07.2021 115 Návrh zákona invazní nepůvodní druhy - EU
13 14 21.07.2021 123 Novela Listiny základních práv a svobod
13 13 01.07.2021 106 Stavební zákon - související zákony
13 13 01.07.2021 105 Stavební zákon
13 13 01.07.2021 110 Zákon o občanských průkazech - související zákony
13 13 01.07.2021 109 Zákon o občanských průkazech
13 13 01.07.2021 108 Zákon o pobytu cizinců
12 13 01.07.2021 279 Petice Voda je život
13 12 09.06.2021 81 Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
13 12 09.06.2021 90 Výroční zpráva ÚOHS za rok 2020
13 12 09.06.2021 85 Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2020
13 12 09.06.2021 80 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2020
13 12 09.06.2021 92 Zpráva o vývoji EU v roce 2020
13 12 09.06.2021 72 Výroční zpráva NKÚ za rok 2020
13 12 09.06.2021 97 Zákon o realitním zprostředkování
13 12 09.06.2021 95 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
13 12 09.06.2021 96 Občanský soudní řád
13 12 09.06.2021 70 Zpráva o činnosti VOP 2020
13 12 09.06.2021 95 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
13 12 09.06.2021 100 Zákon o zaměstnanosti
13 12 09.06.2021 99 Zákon o státní sociální podpoře
13 12 09.06.2021 98 Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
13 12 09.06.2021 103 Závěry ze zasedání ER 24. a 25. 5. 2021
13 10 28.04.2021 81 Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
13 10 28.04.2021 82 Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
13 10 28.04.2021 73 Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
13 10 28.04.2021 87 Prohlášení členů Evropské rady
13 10 28.04.2021 41 Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
13 10 28.04.2021 40 Změna přílohy VII - Göteborský protokol
12 10 28.04.2021 341 Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
13 10 28.04.2021 84 Zákon o úpravách poskytování ošetřovného II
13 10 28.04.2021 76 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
13 10 28.04.2021 75 Zákon o o řízení motorových vozidel
13 10 28.04.2021 74 Zákon o SFDI
13 10 28.04.2021 79 Občanský zákoník
13 10 28.04.2021 89 Kandidáti na místopředsedu SZIF 3. volba
13 10 28.04.2021 83 Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
13 10 28.04.2021 77 Zákon o ČNB
13 10 28.04.2021 86 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci v karanténě
13 11 21.04.2021 78 Zákon o úpravách poskytování ošetřovného
13 9 31.03.2021 68 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
13 9 31.03.2021 67 Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby
13 9 31.03.2021 69 Občanský soudní řád
13 7 17.03.2021 45 Zpráva o peticích za rok 2020
13 7 17.03.2021 58 Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
13 7 17.03.2021 55 Zákon o zadávání veřejných zakázek
13 7 17.03.2021 57 Zákon o vysokých školách
13 7 17.03.2021 53 Zákon o pedagogických pracovnících
13 7 17.03.2021 48 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
13 7 17.03.2021 49 Zahrádkářský zákon
13 7 17.03.2021 42 Petice "Zahrádkářský zákon"
13 7 17.03.2021 56 Zákon o Vojenském zpravodajství
13 7 17.03.2021 43 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2020
13 7 17.03.2021 51 Zákon o soudech a soudcích
13 7 17.03.2021 50 Trestní řád
13 7 17.03.2021 28 Dohoda Korea ČR letecká doprava
13 7 17.03.2021 54 Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
13 7 17.03.2021 52 Zákon o metrologii
13 7 17.03.2021 61 Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
13 7 17.03.2021 3 Dohoda o mezinárodní finanční korporaci
13 7 17.03.2021 64 Zákon o některých dalších úpravách v obl. SSP a př.na péči
13 8 04.03.2021 60 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci v karanténě
13 6 24.02.2021 47 Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
13 6 24.02.2021 59 Novela zákona o volbách - senátní návrh
13 6 24.02.2021 44 Zákon o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě
13 6 24.02.2021 46 Pandemický zákon
12 5 27.01.2021 312 Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
13 5 27.01.2021 36 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
13 5 27.01.2021 35 Zákon o hasičském záchranném sboru
13 5 27.01.2021 39 Zákon o úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory
13 5 27.01.2021 33 Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích
13 5 27.01.2021 32 Zákon o zdravotnických prostředcích
13 5 27.01.2021 38 Zákon o kompenzačním bonusu - omezení podnikatelské činnosti
13 5 27.01.2021 31 Zákon o nouzových zásobách ropy
13 5 27.01.2021 30 Horní zákon
13 4 07.01.2021 24 Krizový zákon
13 3 03.12.2020 8 Občanský soudní řád
13 3 03.12.2020 12 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
13 3 03.12.2020 27 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021
13 3 03.12.2020 4 Zákon o nakládání se zbraněmi
13 3 03.12.2020 25 Zákon o opatřeních - soudní řízení
13 3 03.12.2020 23 Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži
13 3 03.12.2020 14 Zákon o evidenci skutečných majitelů
12 3 03.12.2020 309 Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba
13 3 03.12.2020 10 Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - související zákony
13 3 03.12.2020 9 Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
13 3 03.12.2020 5 Zákon o zbraních
13 3 03.12.2020 21 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
13 3 03.12.2020 20 Zákon o očkovací látce proti COVID-19
13 3 03.12.2020 22 Zákon o úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s COVID-19
13 3 03.12.2020 17 Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
13 3 03.12.2020 7 Zákon o náhradním výživném
13 3 03.12.2020 26 Závěry ze zasedání ER 10. - 11. 12.
12 3 03.12.2020 302 Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
12 3 03.12.2020 301 Akta Světové poštovní unie
13 3 03.12.2020 6 Zákon o prověřování zahraničních investic
13 3 03.12.2020 18 Zákon o daních z příjmů
12 3 03.12.2020 306 Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
13 3 03.12.2020 11 Zákon o daních
12 3 03.12.2020 312 Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
13 3 03.12.2020 13 Zákon o distribuci pojištění a zajištění
13 3 03.12.2020 16 Novela zákona o spotřebních daních
13 3 03.12.2020 15 Novela zákona o utajovaných informací
13 2 12.11.2020 1 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
12 2 12.11.2020 299 Zákon o státních svátcích - senátní návrh
13 2 12.11.2020 2 Zákon o vysokých školách
12 2 12.11.2020 280 Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
12 2 12.11.2020 337 Zákon o daních z příjmů
12 2 12.11.2020 326 Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací
12 2 12.11.2020 324 Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
12 2 12.11.2020 317 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
12 2 12.11.2020 340 Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020
12 2 12.11.2020 318 Vodní zákon
12 2 12.11.2020 327 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
12 2 12.11.2020 328 Zákon o rozpočtových pravidlech
12 2 12.11.2020 322 Související zákony novelizované přijetím zákon o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
12 2 12.11.2020 321 Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
12 2 12.11.2020 320 Návrh zákona o odpadech
12 2 12.11.2020 323 Zákon o obalech
12 2 12.11.2020 325 Zákon o opařeních ke zmír.dopadů epid.v pracovněpr.vzt.
12 2 12.11.2020 319 Zákon o technických požadavcích na výrobky
12 2 12.11.2020 316 Stanovisko vlády na usnesení Senátu č. 496
12 2 12.11.2020 329 Zasedání Evropské rady (15. a 16. října 2020) - závěry
12 28 29.10.2020 334 Zákon o poskytnutí státní záruky ČMZRB
12 28 29.10.2020 333 Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb
12 28 29.10.2020 332 Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
12 28 29.10.2020 339 Zákon o opatřeních - soudní řízení
12 28 29.10.2020 331 Zákon o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí
12 28 29.10.2020 335 Zákon o některých úpravách v oblasti dávek
12 28 29.10.2020 330 Zákon o úpravách poskytování ošetřovného
12 28 29.10.2020 338 Zákon o investičních pobídkách
12 28 29.10.2020 336 Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
12 27 14.10.2020 315 Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční období
12 27 14.10.2020 314 Informace delegací za 12. funkční období
12 27 14.10.2020 313 Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020
12 27 14.10.2020 199 Trestní zákoník - senátní návrh
12 27 14.10.2020 274 Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
12 27 14.10.2020 266 Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
12 27 14.10.2020 293 Změny k Úmluvě o práci na moři
12 27 14.10.2020 308 Živnostenský zákon
12 27 14.10.2020 278 Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba
12 27 14.10.2020 311 Informace o jednání ER 1. a 2. řijna 2020
12 27 14.10.2020 295 Změny příl. 2 a 3 Dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků
12 27 14.10.2020 264 Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
12 26 12.08.2020 299 Zákon o státních svátcích - senátní návrh
12 26 12.08.2020 291 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
12 26 12.08.2020 271 Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
12 26 12.08.2020 304 Školský zákon
12 26 12.08.2020 296 Kandidáti na předsedu ÚOOÚ
12 26 12.08.2020 303 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu 2020
12 26 12.08.2020 195 Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
12 26 12.08.2020 297 Zákon o zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
12 25 22.07.2020 292 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
12 25 22.07.2020 263 Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky - senátní návrh
12 25 22.07.2020 298 Závěry z mimořádného zasedání ER 17. - 21. 7. 2020
12 25 22.07.2020 273 Zpráva o vývoji EU v roce 2019
12 25 22.07.2020 252 Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní
12 25 22.07.2020 277 Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
12 25 22.07.2020 199 Trestní zákoník - senátní návrh
12 25 22.07.2020 225 Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
12 25 22.07.2020 246 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
12 25 22.07.2020 289 Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
12 25 22.07.2020 288 Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
12 25 22.07.2020 285 Zákon o silniční dopravě
12 25 22.07.2020 283 Zákon o námořní plavbě
12 25 22.07.2020 265 Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022
12 25 22.07.2020 215 Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
12 25 22.07.2020 281 Zákon o oběhu osiva a sadby
12 25 22.07.2020 245 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu
12 25 22.07.2020 290 Trestní zákoník
12 25 22.07.2020 294 Novela z. o kompenzačním bonusu
12 25 22.07.2020 258 Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
12 25 22.07.2020 287 Zákon o bankách
12 25 22.07.2020 286 Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU
12 25 22.07.2020 284 Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
12 25 22.07.2020 282 Zákon o implementaci daňových předpisů EU
12 24 10.06.2020 272 Zákon o kompenzacích osobám poskytujících hrazené zdravotní služby
12 24 10.06.2020 269 Daňový řád
12 24 10.06.2020 267 Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2
12 24 10.06.2020 189 Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
12 24 10.06.2020 188 Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
12 24 10.06.2020 187 Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
12 24 10.06.2020 135 Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
12 24 10.06.2020 221 Zpráva o činnosti VOP 2019
12 24 10.06.2020 190 Zpráva o ŽP ČR 2018
12 24 10.06.2020 212 Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací
12 24 10.06.2020 261 Školský zákon
12 24 10.06.2020 270 Zákoník práce
12 24 10.06.2020 268 Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
12 24 10.06.2020 201 Zákon o volbách do Evropského parlamentu
12 23 20.05.2020 263 Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky - senátní návrh
12 23 20.05.2020 262 Žádost o souhlas s trestním stíháním
12 23 20.05.2020 259 Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení
12 22 13.05.2020 257 Zákon o ochraně zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
12 22 13.05.2020 254 Zákon o podpoře kultury
12 22 13.05.2020 253 Zákon o podpoře sportu
12 22 13.05.2020 256 Zákon o kompenzačním bonusu
12 22 13.05.2020 255 Zákon o EET
12 21 29.04.2020 223 Návrh o obecní policii
12 21 29.04.2020 196 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2019
12 21 29.04.2020 186 Smlouva o vydávání mezi ČR a Argentinou
12 21 29.04.2020 190 Zpráva o ŽP ČR 2018
12 21 29.04.2020 194 Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy
12 21 29.04.2020 197 Smlouva ČR Senegal dvojí zdanění
12 21 29.04.2020 167 Smlouva ČR - Bangladéš o zamezení dvojímu zdanění
12 21 29.04.2020 163 Dohoda ČR Botswana dvojí zdanění
12 21 29.04.2020 224 Zákon o oceňování majetku
12 21 29.04.2020 251 Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky
12 21 29.04.2020 250 Zákon o kompenzačním bonusu
12 21 29.04.2020 247 Zákon o spotřebních daních
12 21 29.04.2020 249 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
12 21 29.04.2020 198 Protokol o výsadách a imunitách EUTELSAT
12 21 29.04.2020 222 Zákon o ochraně spotřebitele
12 21 29.04.2020 248 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení
12 20 16.04.2020 233 Zákon o mírnění dopadu na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené,
12 20 16.04.2020 240 Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
12 20 16.04.2020 239 Zákon o zmírnění dopadu na a nájemce prostor sloužících podnikání
12 20 16.04.2020 243 Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
12 20 16.04.2020 231 Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách
12 20 16.04.2020 238 Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
12 20 16.04.2020 237 Zákon o spotřebitelském úvěru
12 20 16.04.2020 230 Zákon o ČNB
12 20 16.04.2020 229 Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
12 20 16.04.2020 241 Zákon o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání
12 20 16.04.2020 242 Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu
12 20 16.04.2020 235 Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
12 20 16.04.2020 234 Zákon o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.
12 20 16.04.2020 232 Zákon o realitním zprostředkování
12 19 09.04.2020 228 Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
12 19 09.04.2020 226 Zákon o úpravách v oblasti dávek státní soc. podpory
12 19 09.04.2020 227 Zákon o kompenzačním bonusu
12 18 25.03.2020 218 Zákon o o zvláštních pravidlech pro přijímání k vzdělávání
12 18 25.03.2020 217 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
12 18 25.03.2020 219 Zákon o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení
12 18 25.03.2020 216 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020
12 18 25.03.2020 220 Zákon o úpravách v oblasti evidence tržeb
12 17 18.03.2020 211 Jednací řád Senátu
12 17 18.03.2020 210 Jednací řád PS
12 17 18.03.2020 203 Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
12 17 18.03.2020 202 Trestní řád
12 17 18.03.2020 204 Občanský zákoník
12 17 18.03.2020 209 Daňový řád
12 17 18.03.2020 200 Zákon o pozemních komunikacích
12 17 18.03.2020 207 Zákon o ochraně veřejného zdraví
12 17 18.03.2020 206 Zákon o zdravotních pojišťovnách
12 17 18.03.2020 208 Zákon o poštovních službách
12 15 29.01.2020 192 Zpráva o peticích za rok 2019
12 15 29.01.2020 191 Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
12 15 29.01.2020 184 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
12 15 29.01.2020 183 Živnostenský zákon
12 15 29.01.2020 182 Zákon o NKÚ
12 15 29.01.2020 119 Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
12 15 29.01.2020 181 Trestní zákoník
12 15 29.01.2020 174 Zákon o silniční dopravě
12 15 29.01.2020 136 Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem
12 15 29.01.2020 170 Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
12 15 29.01.2020 169 Zákon o regulaci podnikání na finančním trhu
12 15 29.01.2020 179 Zákon o zeměměřictví
12 15 29.01.2020 177 Zákon o vnitrozemské plavbě
12 15 29.01.2020 176 Zákon o majetku České republiky
12 15 29.01.2020 173 Zákon o územně správním členění státu
12 15 29.01.2020 175 Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
12 15 29.01.2020 129 Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
12 15 29.01.2020 166 Žádost prezidenta - ústavní soudce
12 15 29.01.2020 171 Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
12 15 29.01.2020 172 Zákon o o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
12 15 29.01.2020 180 Zákon o pohonných hmotách
12 15 29.01.2020 185 Zasedání ER 12. - 13. prosince 2019
12 14 11.12.2019 165 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2020
12 14 11.12.2019 156 Zákon o zaměstnanosti
12 14 11.12.2019 153 Zákon o právu na digitální služby
12 14 11.12.2019 152 Zákoník práce
12 14 11.12.2019 131 Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti
12 14 11.12.2019 154 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
12 14 11.12.2019 157 Zákon o obchodních korporacích
12 14 11.12.2019 159 Zákon o podpoře regionálního rozvoje
12 14 11.12.2019 164 Zasedání ER (12. a 13. prosince 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání
12 14 11.12.2019 160 Zákon o hospodaření energií
12 13 04.12.2019 149 Zákon o státních svátcích
12 13 04.12.2019 101 Dohoda ČR Omán o letecké dopravě
12 13 04.12.2019 100 Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Cura au o letecké dopravě
12 13 04.12.2019 161 Návrhy kandidátů na funkci VOP
12 13 04.12.2019 148 Zákon o rostlinolékařské péči
12 13 04.12.2019 147 Veterinární zákon
12 13 04.12.2019 155 Zákon o základních registrech
12 13 04.12.2019 151 Zákon o státní sociální podpoře
12 13 04.12.2019 161 Návrhy kandidátů na funkci VOP
12 13 04.12.2019 150 Daňový balíček
12 12 30.10.2019 141 Stavební zákon
12 12 30.10.2019 140 Zákon o dráhách
12 12 30.10.2019 57 Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
12 12 30.10.2019 135 Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
12 12 30.10.2019 138 Lesní zákon
12 12 30.10.2019 137 Návrh zákona o dráhách
12 12 30.10.2019 99 Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem
12 12 30.10.2019 115 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
12 12 30.10.2019 144 Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady k rozpočtu EU v souvislosti s brexitem
12 12 30.10.2019 96 Smlouva ČR Argentina o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
12 12 30.10.2019 91 Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí
12 12 30.10.2019 85 Smlouva mezi ČR a Kyrgyzskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
12 12 30.10.2019 102 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
12 12 30.10.2019 139 Zákon o elektronických komunikacích
12 12 30.10.2019 146 Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
12 12 30.10.2019 143 Návrh zákona o státním zastupitelství
12 12 30.10.2019 142 Nominační zákon
12 12 30.10.2019 145 Zasedání ER 17. - 18. 10. 2019
11 11 14.08.2019 225 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
12 11 14.08.2019 98 Výroční zpráva ÚOHS za rok 2018
12 11 14.08.2019 86 Výroční zpráva ČTÚ
12 11 14.08.2019 124 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
12 11 14.08.2019 122 Insolvenční zákon
12 11 14.08.2019 94 Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
12 11 14.08.2019 127 Zákon o pozemních komunikacích
12 11 14.08.2019 126 Zákon o Státním pozemkovém úřadu
12 11 14.08.2019 125 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
10 11 14.08.2019 276 Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů
12 11 14.08.2019 123 Sbírka smluv - související zákony
12 10 24.07.2019 92 Novela Ústavy - senátní návrh
12 10 24.07.2019 108 Zákon o státním občanství České republiky
12 10 24.07.2019 114 Zákon o zemědělství
12 10 24.07.2019 105 Zákon o zpravodajských službách České republiky
12 10 24.07.2019 109 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
12 10 24.07.2019 120 Zákon o důchodovém pojištění
12 10 24.07.2019 116 Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
12 10 24.07.2019 104 Zákon o EET
12 10 24.07.2019 121 Zákon o poštovních službách
12 10 24.07.2019 106 Zákon o investičních pobídkách
12 10 24.07.2019 111 Zákon o léčivech
12 10 24.07.2019 128 Návrh senátorů na podání ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky Ing. Milošovi Zemanovi
12 10 24.07.2019 113 Zákon o krmivech
12 10 24.07.2019 112 Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
12 10 24.07.2019 46 Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
12 10 24.07.2019 118 Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR
12 10 24.07.2019 107 Zákon o místních poplatcích
12 10 24.07.2019 110 Zákona, který mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
12 10 24.07.2019 95 Zpráva o vývoji EU v roce 2018
12 10 24.07.2019 103 Závěry ze zasedání ER
12 9 12.06.2019 53 Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
11 9 12.06.2019 283 Petice Braňme média veřejné služby!
12 9 12.06.2019 54 Dohoda Chile ČR o letecké dopravě
12 9 12.06.2019 56 Zpráva o činnosti VOP 2018
12 9 12.06.2019 89 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
12 9 12.06.2019 94 Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
12 9 12.06.2019 58 Výroční zpráva ÚSTR za rok 2018
12 9 12.06.2019 74 Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
12 9 12.06.2019 92 Novela Ústavy - senátní návrh
12 9 12.06.2019 59 Návrh vyslání sil AČR do vzdušného prostoru Slovenské rep.
12 9 12.06.2019 81 Rozpočtová strategie na léta 2020-2022 a Konvergenční program ČR
12 9 12.06.2019 33 Dohoda o ochraně investic EU Singapur
12 9 12.06.2019 82 Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
12 9 12.06.2019 79 Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
12 9 12.06.2019 76 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2018
12 9 12.06.2019 83 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
12 9 12.06.2019 84 Zákon o nemocenském pojištění
12 9 12.06.2019 60 Prot. o přístupu Sev. Makedonie k Severoatlantické smlouvě
12 9 12.06.2019 93 Informace vlády ČR o výsledcích summitu EU - Čína
12 9 12.06.2019 88 ER 20. a 21. června 2019 - komentovaný návrh pořadu jednání
12 9 12.06.2019 87 Prohlášení ze Sibiu
12 8 02.05.2019 72 Zákon o obcích
12 8 02.05.2019 71 Zákon o podpoře sportu
12 8 02.05.2019 68 Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
12 8 02.05.2019 69 Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
12 8 02.05.2019 37 Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
12 8 02.05.2019 55 Závěry z jednání ER 21. - 22. března 2019
12 8 02.05.2019 75 Informace vláda o zasedání ER 10. dubna 2019
12 8 02.05.2019 38 Dohoda ČR - Slovensko - státní hranice
12 8 02.05.2019 70 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
12 8 02.05.2019 48 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2018
12 8 02.05.2019 64 Zákon o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
12 8 02.05.2019 63 Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
12 8 02.05.2019 62 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
12 8 02.05.2019 67 Zákon o registru smluv
12 8 02.05.2019 77 Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
12 8 02.05.2019 67 Zákon o registru smluv
12 8 02.05.2019 66 Zákon o vnitrozemské plavbě
12 8 02.05.2019 65 Zákon o vnitrozemské plavbě
12 8 02.05.2019 61 Zákon o ochraně spotřebitele
12 7 20.03.2019 51 Lesní zákon
11 7 20.03.2019 265 Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
12 7 20.03.2019 39 Zpráva o peticích 2018
12 7 20.03.2019 43 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
12 7 20.03.2019 18 Zpráva o životním prostředí ČR 2017
12 7 20.03.2019 41 Zákon o předcházení ekologické újmě
12 7 20.03.2019 44 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
12 7 20.03.2019 42 Transplantační zákon
12 7 20.03.2019 40 Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady v souvislosti s vystoupením VB z EU
12 7 20.03.2019 45 Zákon o finanční kontrole
12 7 20.03.2019 49 Zasedání ER 21.-22.3. komentovaný pořad
12 6 27.02.2019 35 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
12 6 27.02.2019 19 Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením
12 6 27.02.2019 15 Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
12 6 27.02.2019 36 Zákon o úpravě vztahů po vystoupení UK z EU
12 5 30.01.2019 28 Zákon o sociálních službách
12 5 30.01.2019 27 Školský zákon
12 5 30.01.2019 29 Zákon o státních svátcích II.
12 5 30.01.2019 23 Zákon o státních svátcích I.
12 5 30.01.2019 3 Mezinárodní nadace EU - LAC
12 5 30.01.2019 22 Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
11 5 30.01.2019 314 Petice na podporu biotroniky
12 5 30.01.2019 30 Zákon o léčivech
12 5 30.01.2019 24 Zákon o Rejstříku trestů
12 5 30.01.2019 32 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
12 5 30.01.2019 34 Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
12 5 30.01.2019 26 Zákon o zpracování osobních údajů - související zákony
12 5 30.01.2019 25 Zákon o zpracování osobních údajů
12 5 30.01.2019 1 Akta Světové poštovní unie
11 5 30.01.2019 324 Úml. o ochraně rostlin a živočichů
12 5 30.01.2019 31 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a ER o rtuti
12 4 19.12.2018 20 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2019
11 4 19.12.2018 320 Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
11 4 19.12.2018 271 Fiskální pakt
12 4 19.12.2018 10 Zákon o směnárenské činnosti
12 4 19.12.2018 11 Zákoník práce
12 4 19.12.2018 16 Zákon o DPH
12 4 19.12.2018 6 Zákon o spotřebních daních
11 4 19.12.2018 323 Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost
12 4 19.12.2018 7 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
12 4 19.12.2018 17 Informace z jednání ER ve dnech 13. a 14. prosince 2018
11 4 19.12.2018 326 Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci
12 4 19.12.2018 9 Autorský zákon
12 4 19.12.2018 8 Plemenářský zákon
12 4 19.12.2018 5 Notářský řád
12 4 19.12.2018 12 Insolvenční zákon
11 4 19.12.2018 336 Novela volebních zákonů
12 4 19.12.2018 4 Zákon o státní službě
12 3 12.12.2018 13 Zasedání ER 13. a 14. 12. 2018
12 3 12.12.2018 14 Informace vlády o mimořádném jednání ER
11 3 12.12.2018 343 Zasedání ER - závěry
11 2 15.11.2018 340 Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
11 2 15.11.2018 341 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
11 2 15.11.2018 339 Zákon o ochranných známkách
11 2 15.11.2018 338 Trestní zákoník
11 2 15.11.2018 252 Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
11 2 15.11.2018 335 Zákon o zrušení FNM
11 2 15.11.2018 334 Zákon o dluhopisech
11 2 15.11.2018 261 Zákon o silničním provozu
11 2 15.11.2018 319 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - senátní návrh
11 2 15.11.2018 342 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
11 2 15.11.2018 333 Zákon o dani z příjmů
11 2 15.11.2018 332 Zákon o DPH
11 2 15.11.2018 337 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
11 18 17.10.2018 302 Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
11 18 17.10.2018 315 Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
11 18 17.10.2018 245 Zákon o volbách do PČR
11 18 17.10.2018 331 Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období
11 18 17.10.2018 329 Informace delegací za 11. funkční období
11 18 17.10.2018 330 Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
11 18 17.10.2018 275 Petice dálnice D49 a D55
11 18 17.10.2018 317 Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
11 18 17.10.2018 287 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova
11 18 17.10.2018 316 Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicín
11 18 17.10.2018 227 Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
11 18 17.10.2018 318 Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění
11 18 17.10.2018 311 Dohoda ČR - Lotyšsko o ochraně investic ukončení platnosti
11 18 17.10.2018 286 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
11 18 17.10.2018 309 Změna článku 124 Římského statutu
11 18 17.10.2018 310 Změny článku 8 Římského statutu
11 18 17.10.2018 327 Zasedání ER 18.10.2018
11 17 15.08.2018 312 Zákon o státním občanství České republiky
11 17 15.08.2018 245 Zákon o volbách do PČR
11 17 15.08.2018 225 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
11 17 15.08.2018 226 Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
11 17 15.08.2018 262 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
11 17 15.08.2018 277 Úmluva o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003
11 17 15.08.2018 308 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
11 17 15.08.2018 281 Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
11 17 15.08.2018 279 Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017
11 17 15.08.2018 278 Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017
11 17 15.08.2018 284 Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví
11 17 15.08.2018 282 Dohoda ČR a Království Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
11 17 15.08.2018 313 Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích
11 16 18.07.2018 312 Zákon o státním občanství České republiky
11 16 18.07.2018 261 Zákon o silničním provozu
11 16 18.07.2018 239 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
11 16 18.07.2018 301 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
11 16 18.07.2018 297 Zákon o daních z příjmů
11 16 18.07.2018 264 Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
11 16 18.07.2018 246 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
11 16 18.07.2018 296 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
11 16 18.07.2018 274 Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci
11 16 18.07.2018 247 Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
11 16 18.07.2018 305 Školský zákon
11 16 18.07.2018 303 Zákon o vysokých školách
11 16 18.07.2018 288 Zákon o ochraně ovzduší
11 16 18.07.2018 295 Zákon o Ústavním soudu
11 16 18.07.2018 272 Smlouva ČR - Bělorusko o důchodovém zabezpečení
11 16 18.07.2018 306 Zákon o důchodovém pojištění
11 16 18.07.2018 291 Zákoník práce
11 16 18.07.2018 242 Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
11 16 18.07.2018 271 Fiskální pakt
11 16 18.07.2018 249 Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
11 16 18.07.2018 300 Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
11 16 18.07.2018 294 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
11 16 18.07.2018 293 Státní záruka ČR na zajištění zápůjčky ČNB pro MMF
11 16 18.07.2018 290 Zákon o distribuci pojištění a zajištění - související zákony
11 16 18.07.2018 299 Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
11 16 18.07.2018 304 Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
11 16 18.07.2018 255 Zpráva o činnosti VOP 2017
11 16 18.07.2018 254 Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
11 16 18.07.2018 266 Zpráva o vývoji EU v roce 2017
11 16 18.07.2018 307 Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června
11 16 18.07.2018 292 Zákon o obcích
11 16 18.07.2018 298 Správní řád
11 15 17.05.2018 235 Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
11 15 17.05.2018 263 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020
11 15 17.05.2018 240 Dohoda ČR - Mongolsko o leteckých službách
11 15 17.05.2018 270 Zákon o střetu zájmů
11 15 17.05.2018 241 Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií
11 15 17.05.2018 237 Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
11 15 17.05.2018 269 Zákon o využívání genetických zdrojů
11 15 17.05.2018 267 Vodní zákon
11 15 17.05.2018 268 Zákon o podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
11 15 17.05.2018 238 Smlouva ČR Ghana o zamezení dvojímu zdanění
11 14 25.04.2018 258 Daňový řád
11 14 25.04.2018 257 Zákon o ČNB
11 14 25.04.2018 261 Zákon o silničním provozu
11 14 25.04.2018 208 Zákon o sociálních službách - senátní návrh
11 14 25.04.2018 259 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
11 14 25.04.2018 231 Dohoda EU Austrálie
11 14 25.04.2018 260 Zákon o hornické činnosti
11 14 25.04.2018 256 Novela zákona o vývozu a dovozu zboží
11 13 04.04.2018 236 Zpráva o peticích za rok 2017
11 13 04.04.2018 251 Informace komisí za rok 2017
11 13 04.04.2018 245 Zákon o volbách do PČR
11 13 04.04.2018 239 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
11 13 04.04.2018 222 Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
11 13 04.04.2018 224 Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
11 13 04.04.2018 230 Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích
11 13 04.04.2018 228 Smlouva ČR Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
11 13 04.04.2018 220 Smlouva ČR Vietnam - boj proti trestné činnosti
11 13 04.04.2018 244 Zákon o volbách do Parlamentu ČR
11 13 04.04.2018 229 Smlouva ČR - Vietnam o předávání odsouzených osob
11 13 04.04.2018 221 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
11 13 04.04.2018 234 Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
11 13 04.04.2018 243 Návrh kandidátů na členy Rady ÚSTR
11 13 04.04.2018 253 Závěry a pokyny z ER 22. - 23. 3.
11 12 15.02.2018 207 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
11 12 15.02.2018 206 Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh
11 12 15.02.2018 209 Zákon o volbách do P ČR
11 12 15.02.2018 225 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
11 12 15.02.2018 208 Zákon o sociálních službách - senátní návrh
11 12 15.02.2018 192 Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"
11 12 15.02.2018 215 Ratifikace změn přílohy III Rotterdamské úmluvy
11 12 15.02.2018 217 Zpráva o životním prostředí ČR 2016
11 12 15.02.2018 232 Zákon o léčivech
11 12 15.02.2018 233 Zákon o počtech členů zvláštních kontrolních orgánů PS
11 12 15.02.2018 223 Závěry a pokyny Evropské rady ze 14. a 15. prosince 2017
11 11 06.12.2017 218 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018
11 11 06.12.2017 213 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci - senátní návrh
11 11 06.12.2017 209 Zákon o volbách do P ČR
11 11 06.12.2017 207 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
11 11 06.12.2017 190 Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
11 11 06.12.2017 130 Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
11 11 06.12.2017 206 Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh
11 11 06.12.2017 188 Petice Za změnu tzv. "Protikuřáckého zákona"
11 11 06.12.2017 22 Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
11 11 06.12.2017 212 Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
11 11 06.12.2017 189 Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
11 11 06.12.2017 191 Novela zákona o léčivech - senátní návrh
11 11 06.12.2017 212 Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
10 11 06.12.2017 336 Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
11 11 06.12.2017 159 Výroční zpráva ÚOHS za rok 2016
11 11 06.12.2017 214 Zasedání Evropské rady (14. prosince 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
11 11 06.12.2017 211 Závěry z ER 19.-20. října
11 10 11.10.2017 193 Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
11 10 11.10.2017 191 Novela zákona o léčivech - senátní návrh
11 10 11.10.2017 190 Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
11 10 11.10.2017 200 Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR
11 10 11.10.2017 195 Zákon o zdravotnických prostředcích
11 10 11.10.2017 199 Zákon o zmírnění majetkových křivd
11 10 11.10.2017 162 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
11 10 11.10.2017 205 Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
11 10 11.10.2017 203 Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
11 10 11.10.2017 137 Prozatimní dohoda ES - Ghana
11 10 11.10.2017 136 Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
11 10 11.10.2017 194 Antidiskriminační zákon
11 10 11.10.2017 197 Zákon o platebním styku - související zákony
11 10 11.10.2017 196 Zákon o platebním styku
11 10 11.10.2017 163 Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
11 10 11.10.2017 135 Úmluva MOP o práci na moři
11 9 16.08.2017 92 Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
11 9 16.08.2017 166 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
11 9 16.08.2017 172 Stykový zákon
11 9 16.08.2017 173 Branný zákon
11 9 16.08.2017 187 Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
11 9 16.08.2017 171 Veterinární zákon
11 9 16.08.2017 170 Zákon o rostlinolékařské péči
11 9 16.08.2017 169 Zákon o oběhu osiva a sadby
11 9 16.08.2017 131 Souhlas s odstoupením ČR od Charty Mezinárodního energetického fóra
11 9 16.08.2017 185 Novela živnostenského zákona
11 9 16.08.2017 178 Občanský soudní řád - senátní návrh
11 9 16.08.2017 186 Novela exekučního řádu
11 9 16.08.2017 176 Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
11 9 16.08.2017 175 Novela občanského soudního řádu
11 9 16.08.2017 184 Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - související
11 9 16.08.2017 183 Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
11 9 16.08.2017 177 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
11 9 16.08.2017 182 Zákon o silniční dopravě
11 9 16.08.2017 181 Zákon o vnitrozemské plavbě
11 9 16.08.2017 180 Zákon o zaměstnanosti
11 9 16.08.2017 179 Zákon o nemocenském pojištění
11 9 16.08.2017 168 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
11 9 16.08.2017 167 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
11 8 19.07.2017 144 Zákon o advokacii
11 8 19.07.2017 147 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
11 8 19.07.2017 132 Výroční zpráva ČTÚ za rok 2016
11 8 19.07.2017 91 Výroční zpráva NKÚ za rok 2016
11 8 19.07.2017 90 Zpráva o činnosti VOP 2016
11 8 19.07.2017 89 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016
11 8 19.07.2017 71 Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
11 8 19.07.2017 129 Návrh na působ. sil MO v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku
11 8 19.07.2017 139 Zákon o vojácích z povolání
11 8 19.07.2017 146 Zákon o daních z příjmů
11 8 19.07.2017 140 Zákon o obcích
11 8 19.07.2017 138 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
11 8 19.07.2017 107 Zpráva o vývoji EU v roce 2016
11 8 19.07.2017 160 Závěry zasedání ER 22. - 23. 6.
11 8 19.07.2017 151 Zákon o zpravodajských službách ČR
11 8 19.07.2017 150 Zákon o ochraně hospodářské soutěže
11 8 19.07.2017 149 Zákon o ochraně utajovaných informací
11 8 19.07.2017 142 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní
11 8 19.07.2017 94 Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
11 8 19.07.2017 134 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
11 8 19.07.2017 106 Výpověď smlouvy mezi ČR a Brit. Panenskými ostrovy
11 8 19.07.2017 105 Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Anguilly
11 8 19.07.2017 104 Výpověď smlouvy mezi ČR a Kajmanskými ostrovy
11 8 19.07.2017 103 Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Niz.Antily
11 8 19.07.2017 102 Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Arubu
11 8 19.07.2017 101 Výpověď smlouvy mezi ČR a Ostrovem Man
11 8 19.07.2017 100 Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Montserrat
11 8 19.07.2017 99 Výpověď smlouvy mezi ČR a Turks a Caicos
11 8 19.07.2017 70 Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
11 8 19.07.2017 148 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
11 8 19.07.2017 65 Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
11 8 19.07.2017 64 Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
11 8 19.07.2017 61 Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
11 8 19.07.2017 141 Zákon o civilním letectví
11 8 19.07.2017 97 Dohoda EU - Afghánistán
11 8 19.07.2017 68 Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
11 8 19.07.2017 95 Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru
11 8 19.07.2017 155 Zákon o ČOI
11 8 19.07.2017 154 Zákon posuzování shody výrobků při dodání na trh
11 8 19.07.2017 143 Zákon o elektronických komunikacích
11 8 19.07.2017 158 Zákon o rozpočtovém určení daní
11 8 19.07.2017 130 Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
11 8 19.07.2017 157 Zákon o obecní policii
11 8 19.07.2017 156 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
11 8 19.07.2017 153 Zákon o elektronické identifikaci - související zákony
11 8 19.07.2017 152 Zákon o elektronické identifikaci
11 8 19.07.2017 145 Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
11 7 31.05.2017 75 Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení
11 7 31.05.2017 117 Zákona o důchodovém pojištění
11 7 31.05.2017 116 Zákon o zaměstnanosti
11 7 31.05.2017 115 Zákon o státní sociální podpoře
11 7 31.05.2017 120 Zákon o specifických zdravotních službách
11 7 31.05.2017 119 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
11 7 31.05.2017 124 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
11 7 31.05.2017 123 Zákon o silničním provozu
11 7 31.05.2017 118 Zákon o státních svátcích
11 7 31.05.2017 87 Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016
11 7 31.05.2017 108 Stavební zákon
11 7 31.05.2017 127 Národní program reforem ČR 2017
11 7 31.05.2017 98 Pokyny Evropské rady
11 7 31.05.2017 114 Zákon o kybernetické bezpečnosti
11 7 31.05.2017 121 Zákon o Veřejném ochránci práv
11 7 31.05.2017 96 Konvergenční program - Duben 2017
11 7 31.05.2017 126 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
11 7 31.05.2017 122 Zákon o pohřebnictví
11 7 31.05.2017 110 Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
11 7 31.05.2017 109 Novela zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví
11 7 31.05.2017 112 Zákon o občanských průkazech
11 7 31.05.2017 111 Zákon o pobytu cizinců
11 7 31.05.2017 113 Zákon o pedagogických pracovnících
11 6 19.04.2017 10 Občanský soudní řád - senátní návrh
11 6 19.04.2017 85 Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
11 6 19.04.2017 80 Zákon o zadávání veřejných zakázek
11 6 19.04.2017 14 Petice za Klíček
11 6 19.04.2017 76 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
11 6 19.04.2017 38 Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
11 6 19.04.2017 78 Zákon o pohonných hmotách
11 6 19.04.2017 46 Úmluva RE proti obchodování s lidskými orgány
11 6 19.04.2017 44 Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
11 6 19.04.2017 43 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
10 6 19.04.2017 337 Pařížská dohoda
11 6 19.04.2017 82 Zákon o obalech
11 6 19.04.2017 79 Zákon o registru smluv
11 6 19.04.2017 86 Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK
11 6 19.04.2017 74 Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017
11 6 19.04.2017 84 Zákon o zahraniční službě
11 6 19.04.2017 77 Zákon o státní službě
11 6 19.04.2017 88 Návrh na vyslovení předchozího souhlasu - Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
11 6 19.04.2017 69 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016
11 6 19.04.2017 81 Zákon o nemocenském pojištění
11 5 08.03.2017 55 Autorský zákon
11 5 08.03.2017 62 Zpráva o peticích za rok 2016
11 5 08.03.2017 60 Novela ústavy - senátní návrh
10 5 08.03.2017 336 Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
11 5 08.03.2017 52 Transplantační zákon
11 5 08.03.2017 51 Zákon o lidských tkáních a buňkách
11 5 08.03.2017 23 Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou
11 5 08.03.2017 20 Dohoda o partnerství mezi EU a Novým Zélandem
11 5 08.03.2017 21 Zpráva o životním prostředí ČR 2015
11 5 08.03.2017 13 Minamatská úmluva o rtuti
11 5 08.03.2017 11 Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
11 5 08.03.2017 53 Zákon o daňových změnách
11 5 08.03.2017 47 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
10 5 08.03.2017 357 Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204
11 5 08.03.2017 59 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
11 5 08.03.2017 57 Zákon o zaměstnanosti
11 5 08.03.2017 58 Zákon o informačních systémech veřejné správy
11 5 08.03.2017 50 Zákon o obcích
11 5 08.03.2017 49 Novela volebních zákonů
11 5 08.03.2017 48 Zákon o evropských politických stranách
11 5 08.03.2017 56 Zákon o podporovaných zdrojích energie
11 5 08.03.2017 67 Zasedání Evropské rady 9. a 10. 3. 2017
11 5 08.03.2017 45 Prohlášení ER o vnějších aspektech migrace
11 5 08.03.2017 63 Návrhy na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
11 5 08.03.2017 54 Školský zákon
11 4 18.01.2017 33 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
11 4 18.01.2017 32 Zákon o obětech trestných činů
11 4 18.01.2017 31 Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
11 4 18.01.2017 34 Trestní zákoník
11 4 18.01.2017 30 Insolvenční zákon
11 4 18.01.2017 29 Trestní zákoník
11 4 18.01.2017 37 Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců
11 4 18.01.2017 36 Zákon o hnojivech
11 4 18.01.2017 27 Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
11 4 18.01.2017 26 Zákon o ochraně přírody a krajiny
11 4 18.01.2017 24 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
11 4 18.01.2017 28 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
11 4 18.01.2017 18 Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
11 4 18.01.2017 40 Návrhy na členy Etické komise
11 4 18.01.2017 35 Plemenářský zákon
10 4 18.01.2017 305 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2015
11 4 18.01.2017 25 Zákon o ochraně přírody a krajiny
11 4 18.01.2017 18 Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
11 4 18.01.2017 41 Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)
11 4 18.01.2017 41 Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (druhá volba)
11 4 18.01.2017 39 Závěry ze zasedání ER ze dne 15. - 16. prosince 2016
11 3 14.12.2016 15 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017
11 3 14.12.2016 16 Zákon o elektronické evidenci tržeb - senátní návrh
11 3 14.12.2016 9 Zákon o DPH
11 3 14.12.2016 5 Zákon o léčivech
11 3 14.12.2016 4 Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
11 3 14.12.2016 6 Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů
10 3 14.12.2016 327 Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
11 3 14.12.2016 2 Občanský zákoník
11 3 14.12.2016 8 Zákon o účetnictví
11 3 14.12.2016 7 Zákon o stavebním spoření
11 3 14.12.2016 1 Vinohradnický zákon
11 3 14.12.2016 18 Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
10 3 14.12.2016 321 Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
11 3 14.12.2016 17 Návrhy závěrů z jednání ER 15. 12. 2016
11 2 30.11.2016 10 Občanský soudní řád - senátní návrh
10 2 30.11.2016 353 Zákon o daních z příjmů
10 2 30.11.2016 355 Zákon o spotřebních daních
10 2 30.11.2016 298 Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"
10 2 30.11.2016 326 Protokol o změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky
10 2 30.11.2016 352 Zákona o sběru údajů pro řízení veřejných financí
10 2 30.11.2016 351 Zákon o platebním styku
10 2 30.11.2016 350 Rozpočtová odpovědnost - související zákony
10 2 30.11.2016 349 Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
10 2 30.11.2016 320 Dohoda ČR Seychely o letecké dopravě
10 2 30.11.2016 348 Trestní zákoník
10 2 30.11.2016 354 Zákon o hornické činnosti
10 2 30.11.2016 347 Zákon o evidenci obyvatel
10 2 30.11.2016 346 Zpráva o vývoji EU v roce 2015
10 2 30.11.2016 356 Závěry z jednání ER 20. - 21. 10. 2016
10 28 19.10.2016 342 Informace stálých delegací za 10. funkční období
10 28 19.10.2016 341 Informace komisí za rok 2016
10 28 19.10.2016 336 Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
10 28 19.10.2016 323 Energetický zákon - senátní návrh
10 28 19.10.2016 297 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh
10 28 19.10.2016 330 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
10 28 19.10.2016 338 Návrh na působ. sil MO v Irácké republice
10 28 19.10.2016 304 Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
10 28 19.10.2016 333 Zákon o nakládání s GMO
10 28 19.10.2016 332 Zákon o ochraně ovzduší
10 28 19.10.2016 331 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
10 28 19.10.2016 335 Zákon o střetu zájmů
10 28 19.10.2016 334 Zákon o pozemních komunikacích
10 28 19.10.2016 325 Dohoda EU a státy SADC EPA o hospodářském partnerství
10 28 19.10.2016 322 Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením
10 28 19.10.2016 303 Protokol o přístupu Černé Hory k NATO
10 28 19.10.2016 340 Návrh pořadu ER 20. - 21. října 2016
10 28 19.10.2016 339 Prohlášení z Bratislavy 16. 9. 2016
10 27 24.08.2016 323 Energetický zákon - senátní návrh
10 27 24.08.2016 254 Zákon o silničním provozu - senátní návrh
10 27 24.08.2016 253 Zákon o dani z přidané hodnoty - senátní návrh
10 27 24.08.2016 208 Petice NE - ohrožení zdrojů vod
10 27 24.08.2016 272 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015
10 27 24.08.2016 311 Zákon o biocidech
10 27 24.08.2016 271 Smlouva ČR Turkmenistán o zamezení dvojímu zdanění
10 27 24.08.2016 317 Zákon o auditorech
10 27 24.08.2016 316 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
10 27 24.08.2016 315 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
10 27 24.08.2016 314 Zákon o pojišťovnictví
10 27 24.08.2016 313 Zákon o centrální evidenci účtů - související zákony
10 27 24.08.2016 312 Zákon o centrální evidenci účtů
10 27 24.08.2016 284 Výroční zpráva UHOS za rok 2015
10 27 24.08.2016 282 Odvolání výhrady k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
10 27 24.08.2016 310 Zákon o ochraně hospodářské soutěže
10 27 24.08.2016 309 Zákon sdružování v politických stranách
10 27 24.08.2016 308 Novela volebních zákonů
10 27 24.08.2016 307 Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - související zákony
10 27 24.08.2016 306 Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
10 27 24.08.2016 270 Úmluva MOP č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
10 27 24.08.2016 319 Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
10 27 24.08.2016 318 Zákon o dráhách
10 26 14.07.2016 213 Zákon o místním referendu - senátní návrh
10 26 14.07.2016 189 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - senátní návrh
10 26 14.07.2016 297 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh
10 26 14.07.2016 299 Návrhy na státní vyznamenání
10 26 14.07.2016 268 Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
10 26 14.07.2016 252 Dohoda ČR Belize o výměně informací v daňových záležitostech
10 26 14.07.2016 296 Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
10 26 14.07.2016 295 Zákon o spotřebitelském úvěru
10 26 14.07.2016 294 Celní zákon - související zákony
10 26 14.07.2016 293 Celní zákon
10 26 14.07.2016 292 Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
10 26 14.07.2016 291 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství
10 26 14.07.2016 289 Atomový zákon - související zákony
10 26 14.07.2016 288 Atomový zákon
10 26 14.07.2016 287 Zákon o státním podniku
10 26 14.07.2016 301 Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - senátní
10 26 14.07.2016 251 Návrh na působení sil AČR v letech 2017 - 2018
10 26 14.07.2016 290 Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
10 26 14.07.2016 302 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
10 26 14.07.2016 300 Závěry ze zasedání ER dne 28. června 2016
10 25 15.06.2016 286 Komentovaný pořad jednání ER
10 25 15.06.2016 283 Národní program reforem 2016
10 25 15.06.2016 274 Zákon o o důchodovém pojištění II.
10 25 15.06.2016 273 Zákon o důchodovém pojištění I.
10 25 15.06.2016 281 Konvergenční program 2016
10 25 15.06.2016 279 Zákon o některých přestupcích
10 25 15.06.2016 280 Zákon o odpovědnosti za přestupky
10 25 15.06.2016 278 Zákon o právu shromažďovacím
10 25 15.06.2016 277 Zákon o zbraních
10 25 15.06.2016 275 Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
10 24 25.05.2016 217 Úmluva MOP o ochraně mateřství
10 24 25.05.2016 262 Zákon o sociálních službách
10 24 25.05.2016 249 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2015
10 24 25.05.2016 244 Zpráva o činnosti VOP 2015
10 24 25.05.2016 243 Výroční zpráva NKÚ za rok 2015
10 24 25.05.2016 242 Výroční zpráva ÚSTR za rok 2015
10 24 25.05.2016 230 Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2015
10 24 25.05.2016 258 Zákon o hazardních hrách - novela souvisejících zákonů
10 24 25.05.2016 257 Zákon o dani z hazardních her
10 24 25.05.2016 256 Zákon o hazardních hrách
10 24 25.05.2016 267 Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
10 24 25.05.2016 266 Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
9 24 25.05.2016 287 Novela Ústavy ČR
9 24 25.05.2016 287 Novela Ústavy ČR
10 24 25.05.2016 255 Novely zákonů související s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
10 24 25.05.2016 189 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - senátní návrh
10 24 25.05.2016 254 Zákon o silničním provozu - senátní návrh
10 24 25.05.2016 253 Zákon o dani z přidané hodnoty - senátní návrh
10 24 25.05.2016 211 Sml.mezi ČR a Rakouskou rep.o spolupr.v obl.zdr.záchr.služby
10 24 25.05.2016 214 Protokol k úmluvě o udržitelném rozvoji Karpat
10 24 25.05.2016 212 Doh. mezi ČR a Bahrajnem o letecké dopravě
10 24 25.05.2016 263 Zákon o prodejní době
10 24 25.05.2016 264 Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
10 24 25.05.2016 218 Úml. o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
10 24 25.05.2016 216 Změny Protok. k Úml. o dálkovém znečišťování ovzduší
10 24 25.05.2016 188 Změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
10 24 25.05.2016 185 Změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy
10 24 25.05.2016 261 Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
10 24 25.05.2016 260 Zákon o základních registrech
10 24 25.05.2016 259 Zákon o ochraně hranic
10 24 25.05.2016 265 Zákon o podpoře sportu
10 23 27.04.2016 213 Zákon o místním referendu - senátní návrh
10 23 27.04.2016 250 Zákon o odpovědnosti způsobenou při výkonu veřejné moci
10 23 27.04.2016 199 Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Kazachstánem
10 23 27.04.2016 241 Návrh na působení Leteckého poradního týmu v Irácké republice
10 23 27.04.2016 248 Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích
10 23 27.04.2016 247 Zákon o Státním pozemkovém úřadu
10 23 27.04.2016 246 Trestní řád
10 23 27.04.2016 245 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
10 22 20.04.2016 183 Zákon o veřejných kulturních institucích
10 22 20.04.2016 229 Zákon o státní službě
10 22 20.04.2016 239 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
10 22 20.04.2016 187 Smlouva ČR Chile - dvojí zdanění
10 22 20.04.2016 233 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
10 22 20.04.2016 234 Zákon o zdravotních službách
10 22 20.04.2016 238 Zákon o podpoře malého a středního podnikání
10 22 20.04.2016 237 Školský zákon
10 22 20.04.2016 198 Dohoda ČR Interpol
10 22 20.04.2016 236 Trestní řád
10 22 20.04.2016 235 Zákon o soudních poplatcích
10 21 06.04.2016 196 Zákon o elektronických komunikacích
10 21 06.04.2016 183 Zákon o veřejných kulturních institucích
10 21 06.04.2016 181 Smlouva ČR Tunis o soc. zabezpečení
10 21 06.04.2016 180 Smlouva ČR Albánie o soc. zabezpečení
10 21 06.04.2016 207 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2015
10 21 06.04.2016 232 Závěry z ER a Prohlášení EU a Turecka
10 21 06.04.2016 228 Zákon o státních svátcích
10 21 06.04.2016 227 Zákon o audiovizi
10 21 06.04.2016 226 Zákon o státní památkové péči
10 21 06.04.2016 224 Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
10 21 06.04.2016 225 Zákon o uznávání odborné kvalifikace
10 21 06.04.2016 221 Veřejné zakázky - související
10 21 06.04.2016 220 Veřejné zakázky
10 21 06.04.2016 223 Zákon o daních z příjmu
10 21 06.04.2016 222 Rozpočtová pravidla
10 20 16.03.2016 182 Zákon o ochraně veřejného zdraví
10 20 16.03.2016 172 Zákoník práce
10 20 16.03.2016 203 Zákon o obcích
10 20 16.03.2016 205 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
10 20 16.03.2016 204 Zákon o stavebním spoření
10 20 16.03.2016 202 Zákon o podporovaných zdrojích energie
10 20 16.03.2016 213 Zákon o místním referendu - senátní návrh
10 20 16.03.2016 229 Zákon o státní službě
10 20 16.03.2016 206 Zákon, kterým se mění zák.v obl.mez.spoupráce při správě daní
10 20 16.03.2016 201 Související zákony k zákonu o evidenci tržeb
10 20 16.03.2016 200 Zákon o evidenci tržeb
10 20 16.03.2016 219 Komentovaný pořad jednání ER
10 19 02.03.2016 197 Zpráva o peticích za rok 2015
10 19 02.03.2016 210 Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2015
10 19 02.03.2016 196 Zákon o elektronických komunikacích
10 19 02.03.2016 189 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - senátní návrh
10 19 02.03.2016 183 Zákon o veřejných kulturních institucích
10 19 02.03.2016 165 Stykový zákon
10 19 02.03.2016 129 Zákon o regulaci reklamy - senátní návrh
10 19 02.03.2016 195 Zákon o technických požadavcích na výrobky
10 19 02.03.2016 194 Zákon o posuzování shody stanovených výrobků
10 19 02.03.2016 192 Horní zákon
10 19 02.03.2016 193 Zákon o vysokých školách
10 19 02.03.2016 191 Zákon o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
10 19 02.03.2016 162 Dohoda ČR Chile - pracovní dovolená
10 19 02.03.2016 152 Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a smluvní stranou střední Afrika
10 19 02.03.2016 147 Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Morava
10 19 02.03.2016 190 Volební zákon
10 19 02.03.2016 170 Zpráva o ŽP v roce 2014
10 19 02.03.2016 209 Závěry z jednání ER
10 18 13.01.2016 173 Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
10 18 13.01.2016 182 Zákon o ochraně veřejného zdraví
10 18 13.01.2016 174 Zákon o významné tržní síle
10 18 13.01.2016 163 Operace "Joint Enterprise"
10 18 13.01.2016 178 Zákon o ozbrojených silách ČR
10 18 13.01.2016 177 Zákon o službě vojáků v záloze
10 18 13.01.2016 176 Branný zákon
10 18 13.01.2016 146 Dohoda mezi ČR a vl. Mauricijské republiky o letecké dopravě
10 18 13.01.2016 175 Zákon o silničním provozu
10 17 06.01.2016 125 Autorský zákon - senátní návrh
10 17 06.01.2016 172 Zákoník práce
10 17 06.01.2016 179 Závěry z ER 17. a 18. 12.
10 17 06.01.2016 171 Zákon o státní službě
10 16 10.12.2015 52 Petice "Prezidente, odejděte!"
10 16 10.12.2015 164 Změna usnesení Senátu č. 635
10 16 10.12.2015 156 Spotřební daně
10 16 10.12.2015 121 Úmluva o účincích průmyslových havárií
10 16 10.12.2015 160 Zákon o loteriích
10 16 10.12.2015 155 Zákon o majetku České republiky
10 16 10.12.2015 169 Pravidla hospodaření sen. klubů na rok 2016
10 16 10.12.2015 161 Zákon o státním podniku
10 16 10.12.2015 165 Stykový zákon
10 16 10.12.2015 168 Komentovaný návrh pořadu jednání ER
10 16 10.12.2015 167 Výsledky zasedání EU - Turecko
10 16 10.12.2015 154 Zákony související s ukončením zákona o důchodového spoření
10 16 10.12.2015 153 Zákon o ukončení důchodového spoření
10 16 10.12.2015 159 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu - související zákony
10 16 10.12.2015 158 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
10 16 10.12.2015 157 Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci
10 15 02.12.2015 149 Zákon o rozpočtovém určení daní
10 15 02.12.2015 141 Žádost prezidenta - ústavní soudce
10 15 02.12.2015 148 Zákon o státních svátcích
10 15 02.12.2015 151 Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
10 14 11.11.2015 139 Zákon o ochraně spotřebitele
10 14 11.11.2015 133 Zákon o pedagogických pracovnících
10 14 11.11.2015 120 COTIF
10 14 11.11.2015 140 Zákon o vyhlašení Národního parku České Švýcarsko
10 14 11.11.2015 123 Dohoda ČR Nizozemí o výměně informací v daňových záležitostech
10 14 11.11.2015 134 Zákon o spotřebních daních
10 14 11.11.2015 118 Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci
10 14 11.11.2015 132 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
10 14 11.11.2015 138 Zákon o poštovních službách
10 14 11.11.2015 137 Zákon o evidenci obyvatel
10 14 11.11.2015 136 Zákon o azylu
10 14 11.11.2015 135 Zákon o hasičském záchranném sboru
10 14 11.11.2015 129 Zákon o regulaci reklamy - senátní návrh
10 13 22.10.2015 126 Zákon o registru smluv
10 13 22.10.2015 128 Zákon o podpoře regionálního rozvoje
10 13 22.10.2015 127 Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
10 13 22.10.2015 131 Závěra z ER dne 15. 10. 2015
10 13 22.10.2015 130 Prohlášení z mimořádné ER
10 13 22.10.2015 125 Autorský zákon - senátní návrh
10 12 23.09.2015 94 Dohoda ČR Izrael - pracovní dovolená
10 12 23.09.2015 90 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte
10 12 23.09.2015 69 Dohoda o hospodářském partnerství ES - CARIFORA
10 12 23.09.2015 63 Dohoda o účasti Chorvatska v EHS
10 12 23.09.2015 72 Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
10 12 23.09.2015 116 Zpráva o vývoji EU 2014
10 12 23.09.2015 109 Inrofmace operace NATO "Active Fence"
10 12 23.09.2015 104 Výroční zpráva ÚOHS za rok 2014
10 12 23.09.2015 105 Zpráva ČNB dohled nad fin. trhem 2014
10 12 23.09.2015 119 Žádost prezidenta - ústavní soudce
10 11 12.08.2015 76 Smlouva ČR - Írán dvojí zdanění
10 11 12.08.2015 112 Zákon o účetnictví
10 11 12.08.2015 111 Zákon o pojišťování a financování vývozu
10 11 12.08.2015 110 Zákon o zpravodajských službách
10 11 12.08.2015 84 Smlouva ČR Německo o policejní spolupráci
10 11 12.08.2015 113 Zákon o svobodném přístupu k informacím
10 11 12.08.2015 115 Zákon o odpadech
10 11 12.08.2015 114 Zákon o prevenci závažných havárií
10 10 22.07.2015 100 Zákon o přestupcích
10 10 22.07.2015 96 Zákoník práce
10 10 22.07.2015 95 Zákon o zaměstnanosti
10 10 22.07.2015 53 Dohoda ČR Jamajka - letecká doprava
10 10 22.07.2015 51 Dohoda ČR Etiopie - letecká doprava
10 10 22.07.2015 73 Konvergenční program 2015
10 10 22.07.2015 54 Dohod ČR Cookovy ostrovy - daňové záležitosti
10 10 22.07.2015 60 Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování
10 10 22.07.2015 57 Dohoda o Visegrádském patentovém institutu
10 10 22.07.2015 99 Zákon o pyrotechnice
10 10 22.07.2015 98 Zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
10 10 22.07.2015 97 Zákon o regulaci reklamy
10 10 22.07.2015 68 Dohoda EU Island k Rámc.úml.OSN o změně klimatu
10 10 22.07.2015 101 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
10 10 22.07.2015 85 Národní program reforem
10 10 22.07.2015 108 Závěry ER z 25. - 26. června
10 10 22.07.2015 117 Návrhy kandidátů na předsedu ÚOOÚ
10 10 22.07.2015 106 Návrhy na státní vyznamenání
10 10 22.07.2015 20 Zákoník práce - senátní návrh
10 10 22.07.2015 107 Zákon o České televizi
10 10 22.07.2015 103 Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
10 10 22.07.2015 102 Zákon o státním podniku
10 10 22.07.2015 71 Výroční zpráva ČTÚ za rok 2014
10 10 22.07.2015 61 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2014
10 10 22.07.2015 56 Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
10 9 17.06.2015 82 Zákon o spotřebních daních
10 9 17.06.2015 81 Zákon o důchodovém spoření
10 9 17.06.2015 78 Zákon o místních poplatcích
10 9 17.06.2015 1 Petice veř. pořádek a soc. věci
10 9 17.06.2015 89 Plemenářský zákon
10 9 17.06.2015 88 Zákon o veřejných dražbách
10 9 17.06.2015 26 Smlouva ČR - Rakousko o policejní spolupráci
10 9 17.06.2015 86 Opatření proti leg. výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
10 9 17.06.2015 87 Zákon o ochraně veřejného zdraví
10 9 17.06.2015 91 Operace Island
10 9 17.06.2015 75 Návrh na prodloužení doby působení Britského vojen. týmu v ČR
10 9 17.06.2015 77 Občanský soudní řád
10 9 17.06.2015 79 Trestní zákoník
10 9 17.06.2015 83 Komentovaný pořad jednání ER
10 9 17.06.2015 62 Zpráva o činnosti VOP 2014
10 9 17.06.2015 44 Změny harmonogramu Úmluvy o regulaci velrybářství
10 9 17.06.2015 80 Zákon o pozemních komunikacích
10 8 13.05.2015 66 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
10 8 13.05.2015 74 Změna pravidel hospodaření sen. klubů
10 8 13.05.2015 47 Zákon o státním podniku
10 8 13.05.2015 20 Zákoník práce - senátní návrh
9 8 13.05.2015 331 Novela exekučního řádu - senátní návrh
10 8 13.05.2015 48 Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2014
10 8 13.05.2015 46 Zpráva NKÚ za rok 2014
10 8 13.05.2015 70 Informace o mimořádném jednání ER
10 8 13.05.2015 55 Informace vlády ČR o jednání ER
10 8 13.05.2015 23 Smlouva ČR Francie o využití kosmu
10 8 13.05.2015 25 Smlouva ČR Kazachstán - dvojí zdanění
10 8 13.05.2015 67 Působení v misích OSN UNDOF a MINUSMA
10 8 13.05.2015 64 Občanský soudní řád
10 8 13.05.2015 65 Energetický zákon
10 7 18.03.2015 37 Rekodifikace soukromého práva - související zákony
10 7 18.03.2015 36 Zákon výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
10 7 18.03.2015 35 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci
10 7 18.03.2015 40 Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
10 7 18.03.2015 41 Školský zákon
10 7 18.03.2015 34 Zákon o metrologii
10 7 18.03.2015 33 Zákon o investičních pobídkách
10 7 18.03.2015 32 Zákon o hospodaření energií
10 7 18.03.2015 38 Zákon o námořní plavbě
10 7 18.03.2015 43 Zákon o Českém rozhlasu
10 7 18.03.2015 3 Zpráva o živ. prostředí ČR 2013
10 7 18.03.2015 42 Zákon o právu na informace o životním prostředí
10 7 18.03.2015 14 Dohoda o přidruž. EU - Moldavie
9 7 18.03.2015 341 Doh.o přidruž.mezi státy EU a Gruzií
10 7 18.03.2015 29 Zpráva o peticích za rok 2014
10 7 18.03.2015 39 Zákon o léčivech
10 7 18.03.2015 27 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2014
10 7 18.03.2015 31 Novela zákona o NKÚ
10 7 18.03.2015 21 Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
10 7 18.03.2015 49 Informace vlády jednání ER
9 6 25.02.2015 292 Petice pro korunu
9 6 25.02.2015 331 Novela exekučního řádu - senátní návrh
10 6 25.02.2015 20 Zákoník práce - senátní návrh
9 6 25.02.2015 384 Stanovy Světové organizace cestovního ruchu
10 6 25.02.2015 30 Informace vlády jednání ER
10 5 14.01.2015 15 Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy
9 5 14.01.2015 368 Smlouva ČR Lichtenštejnsko - dvojí zdanění
9 5 14.01.2015 369 Nagojský protokol
10 5 14.01.2015 17 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
10 5 14.01.2015 19 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
10 5 14.01.2015 18 Zákon o JŘ Senátu
10 5 14.01.2015 22 Závěry z jednání ER 18.-19.12.
10 5 14.01.2015 19 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
10 5 14.01.2015 16 Zákon o veřejných zakázkách
9 5 14.01.2015 377 Akta Světové poštovní unie
10 4 18.12.2014 7 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
10 4 18.12.2014 11 Zákon o myslivosti
10 4 18.12.2014 2 Novela zákona o platu představitelů státní moci
10 4 18.12.2014 10 Zákon o dani z nemovitých věcí
10 4 18.12.2014 9 Zákon o působnosti Celní správy - související zákony
10 4 18.12.2014 8 Zákon o působnosti Celní správy
10 4 18.12.2014 6 Zákon o cenách
10 4 18.12.2014 5 Rozpočtová pravidla
10 4 18.12.2014 4 Zákon rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
9 3 10.12.2014 338 Dohoda o převádění příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí
9 3 10.12.2014 335 Dohoda ČR Monako o výměně informací v daňových záležitostech
9 3 10.12.2014 380 Zákon o DPH
9 3 10.12.2014 379 Zákon o spotřebních daních
9 3 10.12.2014 378 Zákon o výměně finančních informací s USA
9 3 10.12.2014 334 FATCA
9 3 10.12.2014 383 Informace vlády o pozicích na jednání ER 18. - 19. 12.
10 3 10.12.2014 13 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2015
9 3 10.12.2014 340 Doh. mezi ČR a vládou Hongkongu o leteckých službách
9 3 10.12.2014 329 Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
9 3 10.12.2014 333 Dohoda o přidružení mezi státy EU a Ukrajinou
9 3 10.12.2014 382 Veřejné zdravotní pojištění
9 3 10.12.2014 381 Zákon o poskytování dávek
9 2 03.12.2014 331 Novela exekučního řádu - senátní návrh
9 2 03.12.2014 330 Novela zákona o církvích - senátní návrh
9 2 03.12.2014 385 Předběžný souhlas - statut evropské nadace
9 2 03.12.2014 332 Dohoda ČR-Srbsko ochrana informací
9 2 03.12.2014 375 Závěry z jednání ER 23. - 24. října 2014
9 2 03.12.2014 366 Žádost prezidenta - ústavní soudce
9 26 22.10.2014 373 Informace delegací Senátu
9 26 22.10.2014 372 Informace komisí Senátu
9 26 22.10.2014 323 Výroční zpráva ÚOHS za rok 2013
9 26 22.10.2014 363 Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
9 26 22.10.2014 361 Zákon o jednacím řádu PS
9 26 22.10.2014 352 Veterinární zákon
9 26 22.10.2014 348 Zákon o soudních poplatcích
9 26 22.10.2014 342 Služební zákon - související zákony
9 26 22.10.2014 365 Zákon o hnojivech
9 26 22.10.2014 364 Zákon o podmínkách provozu vozidel
9 26 22.10.2014 371 Působení sil MO v letech 2015, 2016 a 2017
9 26 22.10.2014 353 Zákon vojácích z povolání
9 26 22.10.2014 362 Zákon o správních poplatcích
9 26 22.10.2014 357 Zákon o investičních společnostech
9 26 22.10.2014 356 Zákon o auditorech
9 26 22.10.2014 355 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
9 26 22.10.2014 345 Zákon o DPH
9 26 22.10.2014 344 Zákon o spořitelních a úvěrových družstvech
9 26 22.10.2014 343 Zákon o daních z příjmu
9 26 22.10.2014 354 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
9 26 22.10.2014 351 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
9 26 22.10.2014 350 Zákon o státní sociální podpoře
9 26 22.10.2014 349 Zákon o sociálních službách
9 26 22.10.2014 305 Dohoda EU a Mongolsko - o partnerství a spolupráci
9 26 22.10.2014 300 Dohoda mezi státy EU a Vietnamem o komplexním partnerství.
9 26 22.10.2014 299 Dohoda mezi státy EU a Filipínskou republikou o spolupráci
9 26 22.10.2014 293 Protokol, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod
9 26 22.10.2014 360 Zákon o prekurzorech výbušnin
9 26 22.10.2014 358 Zákon o elektronických komunikacích
9 26 22.10.2014 359 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami
9 26 22.10.2014 370 Komentovaný návrh pořadu jednání ER
9 26 22.10.2014 367 Zákon o zdravotnických prostředcích
9 26 22.10.2014 347 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
9 26 22.10.2014 346 Zákon o léčivech
9 26 22.10.2014 241 Dohoda ČR Slovensko - uznávání dokladů
9 25 01.10.2014 331 Novela exekučního řádu - senátní návrh
9 25 01.10.2014 330 Novela zákona o církvích - senátní návrh
9 25 01.10.2014 336 Návrh zákona o státní službě
9 24 27.08.2014 303 Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh
9 24 27.08.2014 301 Smlouva ČR Pakistán - dvojí zdanění
9 24 27.08.2014 295 Změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
9 24 27.08.2014 326 Zákon o spotřebních daních - pohonné hmoty
9 24 27.08.2014 327 Zákon o spotřebních daních - tabák
9 24 27.08.2014 325 Zákon o DPH
9 24 27.08.2014 324 Zákon o odpadech
9 24 27.08.2014 328 Zákon o pedagogických pracovnících
9 24 27.08.2014 297 Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
9 24 27.08.2014 271 Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
9 23 23.07.2014 294 Zákon o volbách - senátní návrh
9 23 23.07.2014 253 Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrh
9 23 23.07.2014 318 Zákon o důchodovém pojištění
9 23 23.07.2014 317 Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
9 23 23.07.2014 316 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
9 23 23.07.2014 277 Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států
9 23 23.07.2014 280 Smlouva o obchodu se zbraněmi
9 23 23.07.2014 270 Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí
9 23 23.07.2014 315 Zákon o dráhách
9 23 23.07.2014 269 Výroční zpráva NKÚ 2013
9 23 23.07.2014 306 Zpráva o vývoji EU 2013
9 23 23.07.2014 311 Zákon o kybernetické bezpečnosti
9 23 23.07.2014 310 Závěry z jednání ER 26.-27.6.2014
9 23 23.07.2014 281 Dohoda ČR Bahamy - daňové záležitosti
9 23 23.07.2014 319 Zákon o ochraně přírody a krajiny
9 23 23.07.2014 314 Zákon o urychlení výstavby infrastruktury
9 23 23.07.2014 312 Zákon o silničním provozu
9 23 23.07.2014 322 Zákon o zemědělství
9 23 23.07.2014 302 Návrh. na působ. sil MO ČR v zahr.oper. v letech 2013 a 2014
9 22 18.06.2014 227 Petice žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR
9 22 18.06.2014 303 Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh
9 22 18.06.2014 296 Zákon o svobodném přístupu k informacím - senátní návrh
9 22 18.06.2014 282 Trestní řád
9 22 18.06.2014 252 Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
9 22 18.06.2014 307 Návrhy na státní vyznamenání
9 22 18.06.2014 283 Autorský zákon
9 22 18.06.2014 231 Basilejská Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
9 22 18.06.2014 230 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
9 22 18.06.2014 273 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2013
9 22 18.06.2014 272 Výroční zpráva ÚSTR 2013
9 22 18.06.2014 279 Výroční zpráva ČTÚ rok 2013
9 22 18.06.2014 254 Smlova ČR a Bosna a Hercegovina o mezinárodní silniční dopravě
9 22 18.06.2014 285 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
9 22 18.06.2014 284 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
9 22 18.06.2014 274 Konvergenční program 2014
9 22 18.06.2014 288 Zákon o dluhopisech
9 22 18.06.2014 286 Zákon o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank
9 22 18.06.2014 304 Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
9 22 18.06.2014 259 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
9 22 18.06.2014 258 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
9 22 18.06.2014 291 Komentovaný návrh pořadu jednání ER
9 22 18.06.2014 290 Živnostenský zákon
9 22 18.06.2014 251 Příloha I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
9 22 18.06.2014 241 Dohoda ČR Slovensko - uznávání dokladů
9 22 18.06.2014 289 Zákon o zaměstnanosti
9 21 29.05.2014 225 Zákon o provozu na pozemních komunikacích - senátní návrh
9 21 29.05.2014 240 Výroční zpráva ÚZSVM zarok 2013
9 21 29.05.2014 206 Pekingská smlouva
9 21 29.05.2014 222 Změna přílohy A úmluvy o perzistentních organických polutantech
9 21 29.05.2014 208 Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
9 21 29.05.2014 249 Protokol o předcházení obchodování s lidmi
9 21 29.05.2014 247 Smlouva ČR SR - evidence obyvatel
9 21 29.05.2014 246 Dohoda ČR Arménie - trestná činnost
9 21 29.05.2014 245 Doplňková smlouva ČR USA - sociální zabezpečení
9 21 29.05.2014 260 Zpráva o činnosti VOP 2013
9 21 29.05.2014 268 Žádost prezidenta - ústavní soudci
9 21 29.05.2014 244 Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se programů družicové navigace
9 21 29.05.2014 243 Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael
9 21 29.05.2014 242 Dohoda ČR Kanada - letecká doprava
9 21 29.05.2014 221 Protokol ČR Slovensko - justiční orgány
9 21 29.05.2014 218 Dohoda ČR Hongkong o předávání odsouzených osob
9 21 29.05.2014 217 Dohoda ČR Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
9 21 29.05.2014 216 Dohoda ČR Hongkong o předávání osob
9 21 29.05.2014 207 Dodatkový protokol - Úmluva o počítačové kriminalitě
9 21 29.05.2014 205 Smlouva ČR-Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
9 21 29.05.2014 204 Odvolání některých výhrad ČR k mnohostranným mezinárodním smlouvám
9 21 29.05.2014 278 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
9 21 29.05.2014 276 Prodloužení působení sil v Mali
8 20 23.04.2014 449 Sdružování v politických stranách - vrácený k dopracování
9 20 23.04.2014 257 Předchozí souhlas - trojstrasnná sociální vrcholná schůzka
9 20 23.04.2014 262 Zákon o civilním letectví
9 20 23.04.2014 219 Smlouva ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti ZZS
9 20 23.04.2014 255 Závěry z jednání ER
9 20 23.04.2014 203 Smlouva ČR Izrael - trestná činnost
9 20 23.04.2014 264 Zákon o dobrovolnické službě
9 20 23.04.2014 261 Zákon o pobytu cizinců
9 20 23.04.2014 214 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)
9 20 23.04.2014 266 Energetický zákon
9 20 23.04.2014 253 Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrh
9 20 23.04.2014 252 Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
9 20 23.04.2014 267 Zákon o ochraně ovzduší
9 20 23.04.2014 232 Smlouva ČR Kosovo - zamezení dvojímu zdanění
9 20 23.04.2014 224 Protokol ČR Singapur - zamezení dvojího zdanění
9 20 23.04.2014 223 Protokol ČR Ukrajina - zamezení dvojího zdanění
9 20 23.04.2014 213 Smlouva ČR Lucembursko - dvojí zdanění
9 20 23.04.2014 265 Zákon o státním dluhopisovém programu
9 20 23.04.2014 263 Zákon o válečných veteránech
9 19 19.03.2014 228 Zpráva o peticích za rok 2013
9 19 19.03.2014 226 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2013
9 19 19.03.2014 195 Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba
9 19 19.03.2014 194 Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
9 19 19.03.2014 202 Smlouva ČR - Bosna a Hercegovina - trestná činnost
9 19 19.03.2014 209 Předchozí souhlas- zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES (Euratom)
9 19 19.03.2014 238 Zákon o archivnictví a spisové službě
9 19 19.03.2014 237 Zákon o evropské občanské iniciativě
9 19 19.03.2014 236 Kontrolní řád- související zákony
9 19 19.03.2014 233 Zákon o volbách do EP
9 19 19.03.2014 229 Zákon o volbách do PČR
9 19 19.03.2014 197 Dohoda o zřízení EMBL
9 19 19.03.2014 225 Zákon o provozu na pozemních komunikacích - senátní návrh
9 19 19.03.2014 196 Novela zákona o odpadech
9 19 19.03.2014 193 Dohoda ČR Andora výměna informací daně
9 19 19.03.2014 192 Zpráva o životním prostředí v roce 2012
9 19 19.03.2014 239 Zákon o obalech
9 19 19.03.2014 234 Chemický zákon
9 19 19.03.2014 135 Doporučení Mezinárodní organizace práce
9 19 19.03.2014 248 Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
9 19 19.03.2014 126 Novela zákona o JŘ Senátu
9 19 19.03.2014 235 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
9 19 19.03.2014 250 Návrh pořadu jednání Evropské rady (20.-21.3.2014)
9 18 29.01.2014 215 Návrhy kandidátů na funkci VOP
9 18 29.01.2014 220 Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2013
9 18 29.01.2014 210 Závěry z jednání ER
9 17 18.12.2013 199 Pravidla hospodaření senátorských klubů 2014
9 17 18.12.2013 196 Novela zákona o odpadech
9 17 18.12.2013 195 Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba
9 17 18.12.2013 194 Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
9 17 18.12.2013 182 Zákon o ochraně ovzduší
9 17 18.12.2013 198 Dohoda o financování pomoci EU v letech 2014 - 2020
9 17 18.12.2013 200 Zákon o ochraně spotřebitele
9 17 18.12.2013 201 Návrh usnesení Senátu k pozicím na ER 19.-20.12.
9 17 18.12.2013 190 Žádost prezidenta - ústavní soudci
9 16 27.11.2013 71 Petice "Pomozte svému divadlu"
9 16 27.11.2013 126 Novela zákona o JŘ Senátu
9 16 27.11.2013 37 Zákon o jednacím řádu Senátu
9 16 27.11.2013 181 Petice proti zrušení příspěvků invalidům
9 15 30.10.2013 105 Petice za koncepci vyšších odborných škol
8 15 30.10.2013 449 Sdružování v politických stranách - vrácený k dopracování
9 15 30.10.2013 156 Zpráva o vývoji EU 2012
9 15 30.10.2013 180 Žádost prezidenta - ústavní soudce
9 14 09.10.2013 183 ZO o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
9 14 09.10.2013 186 ZO veřejné zakázky
9 14 09.10.2013 184 ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZ
9 14 09.10.2013 131 Petice - Chceme kvalitní zdravotnictví
9 14 09.10.2013 187 Zákon o ochraně oznamovatelů jednání - senátní
9 14 09.10.2013 182 Zákon o ochraně ovzduší
9 14 09.10.2013 188 Působení AČR v misi MFO
9 14 09.10.2013 183 ZO o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
9 14 09.10.2013 186 ZO veřejné zakázky
9 14 09.10.2013 185 ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
9 14 09.10.2013 184 ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZ
9 13 12.09.2013 157 Novela trestního řádu - senátní
9 13 12.09.2013 126 Novela zákona o JŘ Senátu
9 13 12.09.2013 159 Tiskový zákon
9 13 12.09.2013 169 Zákon o matrikách
9 13 12.09.2013 171 Zákon o podporovaných zdrojích energie
9 13 12.09.2013 165 Živnostenský zákon
9 13 12.09.2013 90 Příloha I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
9 13 12.09.2013 175 Občanský soudní řád
9 13 12.09.2013 174 Zákon o zvláštních řízeních soudních
9 13 12.09.2013 173 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
9 13 12.09.2013 167 Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
9 13 12.09.2013 166 Zákon o veřejných rejstřících
9 13 12.09.2013 161 Insolvenční zákon
9 13 12.09.2013 168 Zákon o převodu vlastnického práva
9 13 12.09.2013 172 Zákon o sociálních službách
9 13 12.09.2013 160 Zákon o zrušení karty sociálních systémů
9 13 12.09.2013 176 Zákon o změně daňových zákonů
9 13 12.09.2013 170 Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
9 13 12.09.2013 164 Zákon o povinném značení lihu - související zákony
9 13 12.09.2013 163 Zákon o povinném značení lihu
9 13 12.09.2013 162 Zákon o státním dluhopisovém programu
9 12 21.08.2013 91 Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012
9 12 21.08.2013 137 Zákon o ochraně oznamovatelů jednání - senátní
9 12 21.08.2013 143 Zákon o důchodovém pojištění
9 12 21.08.2013 153 Zákon o návykových látkách
9 12 21.08.2013 152 Zákon o prekursorech drog
9 12 21.08.2013 147 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
9 12 21.08.2013 145 Zákon o kontrole obchodu s výrobky s omezeným prodejem
9 12 21.08.2013 148 Zákon o Vojenské policii
9 12 21.08.2013 142 Zákon o Státním pozemkovém úřadu
9 12 21.08.2013 144 Zákon o státní sociální podpoře
9 12 21.08.2013 141 Zákon o směnárenské činnosti - související
9 12 21.08.2013 140 Zákon o směnárenské činnosti
9 12 21.08.2013 149 Zákon o výkonu vazby
9 12 21.08.2013 139 Zákon o místních poplatcích
9 12 21.08.2013 151 Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
9 12 21.08.2013 150 Zákon o vodovodech a kanalizacích
9 11 20.06.2013 125 Zákon - v souvislosti s přijetím katastrálního zákona
9 11 20.06.2013 124 Katastrální zákon
9 11 20.06.2013 123 Zákon - v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech
9 11 20.06.2013 122 Zákon o investičních společnostech
9 11 20.06.2013 121 Zákon o podmínkách provozu vozidel
9 11 20.06.2013 118 Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
9 11 20.06.2013 120 Zákon o pohonných hmotách
9 11 20.06.2013 119 Zákon o silničním provozu
9 11 20.06.2013 110 Návrhy na státní vyznamenání
9 11 20.06.2013 127 Návrhy kandidátů - inspektor ÚOOÚ
9 11 20.06.2013 85 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2012
9 11 20.06.2013 64 Výroční zpráva ÚZSVM 2012
9 11 20.06.2013 63 Výroční zpráva NKÚ 2012
9 11 20.06.2013 61 Zákon - změna výplaty sociálních dávek
9 11 20.06.2013 57 Zákon o prodejní době
9 11 20.06.2013 96 Zákon o volbách- senátní
9 11 20.06.2013 127 Návrhy kandidátů - inspektor ÚOOÚ
9 11 20.06.2013 59 Protokol proti pašování přistěhovalců
9 11 20.06.2013 58 Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní
9 11 20.06.2013 89 Protokol o obavách irského lidu - Lisabonská smlouva
9 11 20.06.2013 93 Konvergenční program - duben 2013
9 11 20.06.2013 66 Smlouva ČR - Lucembursko - dvojí zdanění
9 11 20.06.2013 117 Zákon o platu
9 11 20.06.2013 115 Zákon o pojišťování a financování vývozu
9 11 20.06.2013 113 Zákon o ochraně veřejného zdraví
9 11 20.06.2013 111 Zákon o uvádění dřeva na trh
9 11 20.06.2013 116 Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
9 11 20.06.2013 102 Zákon o loteriích
9 11 20.06.2013 101 Zákon o elektronických komunikacích
9 11 20.06.2013 99 Zákon o poštovních službách
9 11 20.06.2013 98 Zákon o zmírnění následků majetkových křivd
9 11 20.06.2013 114 Zákon o finančních konglomerátech
9 11 20.06.2013 103 Zákon o zajištění půjčky ČNB pro MMF
9 11 20.06.2013 112 Zákon o České národní bance
9 11 20.06.2013 100 Zákon o státním podniku
9 11 20.06.2013 104 Zákon o ověřování střelných zbraní
9 11 20.06.2013 97 Žádost prezidenta - ústavní soudci
9 10 16.05.2013 88 Zákon o nakládání s těžebním odpadem
9 10 16.05.2013 95 Soudní poplatky
9 10 16.05.2013 94 Zákon o odpadech
9 10 16.05.2013 87 Zákon o státním občanství ČR
9 10 16.05.2013 86 Zákon o střelných zbraních
9 9 02.05.2013 4 Petice "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"
9 9 02.05.2013 74 Zákon o mez. spolupráci při správě daní
9 9 02.05.2013 80 Zákon o nouzových zásobách ropy
9 9 02.05.2013 83 Zákon o Vězeňské službě
9 9 02.05.2013 77 Zákon o vyšších soudních úřednících
9 9 02.05.2013 76 Zákon o insolvenčních správcích
9 9 02.05.2013 75 Obchodní zákoník
9 9 02.05.2013 54 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte
9 9 02.05.2013 81 Zákon o cestovních dokladech
9 9 02.05.2013 5 Školský zákon - senátní
9 9 02.05.2013 84 Zákon o Květnovém povstání českého lidu
9 9 02.05.2013 82 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
9 9 02.05.2013 79 Zákon o státních svátcích
9 8 25.04.2013 9 Úmluva o vzájemné správní pomoci
9 8 25.04.2013 8 Dohoda ČR - Kajmanské ostrovy - daně
9 8 25.04.2013 7 Smlouva ČR - Brazílie - vzájemná správní pomoc
9 8 25.04.2013 78 Zákoník práce
9 8 25.04.2013 31 Zpráva o ŽP v roce 2011
9 8 25.04.2013 30 Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
9 8 25.04.2013 67 Souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu
9 6 20.03.2013 61 Zákon - změna výplaty sociálních dávek
9 6 20.03.2013 53 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2012
9 6 20.03.2013 49 Autorský zákon
9 6 20.03.2013 55 Změna Pravidel pro doručování sen. tisků
9 6 20.03.2013 60 Zákon o Státním pozemkovém úřadu - senátní
9 6 20.03.2013 57 Zákon o prodejní době
9 6 20.03.2013 33 Zpráva o peticích za rok 2012
9 6 20.03.2013 28 Úmluva o počítačové kriminalitě
9 6 20.03.2013 3 Obchodní dohoda EU - Kolumbie, Peru
9 6 20.03.2013 47 Zákon o technických požadavcích na výrobky
8 6 20.03.2013 447 Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání
9 6 20.03.2013 35 Petice zákl. školy
9 6 20.03.2013 50 Zákon o silničním provozu
9 6 20.03.2013 46 Zákon o silniční dopravě
9 6 20.03.2013 51 Zákon o azylu
9 6 20.03.2013 62 Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR
8 6 20.03.2013 448 Protokol ČR Nizozemí - dvojí zdanění
9 6 20.03.2013 45 Zákon o pojišťovnictví
9 6 20.03.2013 6 Dohoda - přidružení EU - Střední Amerika
9 6 20.03.2013 52 Zákon - zvýšení transparentnosti akciových společností
9 6 20.03.2013 44 Zákon o odpadech
9 6 20.03.2013 48 Ústavní zákon - změna Ústavy
9 6 20.03.2013 52 Zákon - zvýšení transparentnosti akciových společností
9 6 20.03.2013 43 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci - související
9 6 20.03.2013 42 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci
9 5 13.03.2013 36 Zákon o jednacím řádu PS
9 5 13.03.2013 38 Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin
9 5 13.03.2013 40 Působení sil a prostředků - Mali
9 5 13.03.2013 39 Zákon o daních z příjmů
8 5 13.03.2013 446 Petice - české lázeňství
9 7 04.03.2013 56 Návrh na podání ústavní žaloby
8 4 30.01.2013 440 Zrušení karty sociálních systému - senátní návrh
9 4 30.01.2013 34 Regulace reklamy - senátní návrh
8 4 30.01.2013 406 Zákon o matrikách - senátní
9 4 30.01.2013 20 Zákon o integrované prevenci
8 4 30.01.2013 444 Společný letecký prostor - Dohoda EU-Moldávie
9 4 30.01.2013 25 Zákon o zdravotních službách
9 4 30.01.2013 22 Transplantační zákon
9 4 30.01.2013 21 Zákon o léčivech
8 4 30.01.2013 435 Petice nemocnice v Roudnici
8 4 30.01.2013 392 Zákon o ochraně zemědělského půdního - senátní návrh
8 4 30.01.2013 364 Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
9 4 30.01.2013 5 Školský zákon - senátní
8 4 30.01.2013 431 Dohoda o partnerství EU - Irák
8 4 30.01.2013 416 Protokol ČR Švýcarsko - dvojí zdanění
9 4 30.01.2013 14 Zákon o spotřebitelském úvěru
9 4 30.01.2013 13 Zákon o finanční kontrole
9 4 30.01.2013 32 Předchozí souhlas - otevření historických archivů EHS, Euratom
8 4 30.01.2013 437 Česko-polské hranice
9 4 30.01.2013 26 Zákon o specifických zdravotních službách
9 4 30.01.2013 23 Zákon o vysokých školách
9 4 30.01.2013 18 Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
9 4 30.01.2013 19 Zákon o obětech trestných činů
9 4 30.01.2013 15 Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
9 4 30.01.2013 29 Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
9 4 30.01.2013 24 Zákon - užívání bytů, nebytových prostor v domě s byty
9 4 30.01.2013 17 Zákon o obecně prospěšných společnostech
9 4 30.01.2013 16 Zákon o léčivech
9 3 28.12.2012 11 Sociálně-právní ochrana dětí
9 3 28.12.2012 10 Zákon o platu a náležitostech
8 2 05.12.2012 432 Zákoník práce - senátní
9 2 05.12.2012 2 Pravidla hospodaření SK - 2013
8 2 05.12.2012 449 Sdružování v politických stranách - vrácený k dopracování
8 2 05.12.2012 440 Zrušení karty sociálních systému - senátní návrh
8 2 05.12.2012 412 Ochrana fin. zájmů ES
8 2 05.12.2012 411 Úmluva proti korupci úředníků ES
8 2 05.12.2012 410 Úmluva OSN proti korupci
8 2 05.12.2012 443 Pozemkový fond ČR
9 2 05.12.2012 1 Návrhy na členy ÚSTR
8 2 05.12.2012 413 Smlouva ČR Panama - dvojí zdanění
8 2 05.12.2012 442 Daňový balíček
9 2 05.12.2012 1 Návrhy na členy ÚSTR
8 2 05.12.2012 409 Smlouva ČR Maďarsko utajované skutečnosti
8 2 05.12.2012 408 Mezinárodní telekomunikační unie
8 26 24.10.2012 438 Informace delegací 8. FO
8 26 24.10.2012 439 Informace komisí
8 26 24.10.2012 432 Zákoník práce - senátní
8 26 24.10.2012 423 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
8 26 24.10.2012 430 Zákon o audiovizi
8 26 24.10.2012 429 Zákon o Státním pozemkovém úřadu
8 26 24.10.2012 394 Smlouva - ochrana svědků
8 26 24.10.2012 393 Smlouva ČR-Černá hora - boj proti trest. činnosti
8 26 24.10.2012 406 Zákon o matrikách - senátní
8 26 24.10.2012 405 Zákon o obcích - senátní
8 26 24.10.2012 404 Novela volebního zákona - senátní návrh
8 26 24.10.2012 425 Zákon o vyvlastnění
8 26 24.10.2012 370 Výroční zpráva ÚSTR za rok 2011
8 26 24.10.2012 385 Senátní návrh - změna zákonů - karta soc. systémů
8 26 24.10.2012 392 Zákon o ochraně zemědělského půdního - senátní návrh
8 26 24.10.2012 389 Změny Dohod MMF
8 26 24.10.2012 359 Smlouva ČR - Saudská Arábie - dvojí zdanění
8 26 24.10.2012 345 Smlouva ČR Kolumbie - dvojí zdanění
8 26 24.10.2012 336 Protokol ČR - Rakousko - zamezení dvojímu zdanění
8 26 24.10.2012 436 Předběžný souhlas - Pericles 2020
8 26 24.10.2012 434 Zákon o spotřebních daních
8 26 24.10.2012 433 Zákon o dani z přidané hodnoty
8 26 24.10.2012 428 Zákon o některých opatřeních - trestná činnost
8 26 24.10.2012 427 Zákon o doplňkovém penzijním spoření
8 26 24.10.2012 424 Zákon o rozpočtových pravidlech
8 26 24.10.2012 422 Zákoník práce
8 26 24.10.2012 421 Občanský soudní řád
8 26 24.10.2012 403 Dohoda EU USA o letecké dopravě
8 26 24.10.2012 386 Dohoda ČR Makedonie - silniční doprava
8 26 24.10.2012 380 Úmluva BUNKERS
8 26 24.10.2012 367 Smlouva ČR - Izrael - letecká doprava
8 26 24.10.2012 418 Školský zákon
8 26 24.10.2012 368 Úmluva Mezinárodní organizace práce
8 26 24.10.2012 419 Zákon o sociálních službách
8 26 24.10.2012 417 Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
8 26 24.10.2012 420 Zákon - podmínky obchodování s povolenkami na emise
8 25 15.08.2012 402 Pojistné na důchodové spoření - související
8 25 15.08.2012 401 Pojistné na důchodové spoření
8 25 15.08.2012 399 Zákon o rozpočtovém určení daní
8 25 15.08.2012 396 Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
8 25 15.08.2012 341 Výroční zpráva ČTÚ 2011
8 25 15.08.2012 364 Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
8 25 15.08.2012 369 Národní program reforem
8 25 15.08.2012 363 Zpráva o EU v roce 2011
8 25 15.08.2012 397 Ochrana hospodářské soutěže
8 25 15.08.2012 387 Zpráva ČNB za rok 2011
8 25 15.08.2012 340 Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
8 25 15.08.2012 398 Insolvenční zákon
8 25 15.08.2012 391 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
8 24 18.07.2012 347 Zákon o pojišťovnictví - senátní návrh
8 24 18.07.2012 385 Senátní návrh - změna zákonů - karta soc. systémů
8 24 18.07.2012 381 Zákon o státní sociální podpoře
8 24 18.07.2012 374 Zákon o o sociálně-právní ochraně dětí
8 24 18.07.2012 373 Zákon o důchodovém pojištění
8 24 18.07.2012 384 Zákon o hospodaření energií
8 24 18.07.2012 332 Výroční zpráva ÚZSVM 2011
8 24 18.07.2012 317 Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2011
8 24 18.07.2012 361 Novela Ústavy - imunita II - senátní návrh
8 24 18.07.2012 348 Novela Ústavy - imunita - senátní návrh
8 24 18.07.2012 379 Předchozí souhlas - Agentura EU pro základní práva
8 24 18.07.2012 365 Předchozí souhlas - Evropa pro občany
8 24 18.07.2012 334 Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
8 24 18.07.2012 376 Zákon o výkonu ústavní výchovy
8 24 18.07.2012 346 Petice "Za záchranu českého regionálního školství"
8 24 18.07.2012 337 Zákon o silničním provozu
8 24 18.07.2012 378 Trestní zákoník
8 24 18.07.2012 375 Občanský soudní řád
8 24 18.07.2012 382 Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
8 24 18.07.2012 335 Dohoda a Protokol ČR Vietnam letecké služby
8 24 18.07.2012 372 Zákon o správních poplatcích
8 24 18.07.2012 371 Zákon o volbě prezidenta republiky
8 24 18.07.2012 383 Zákon o elektronických komunikacích
8 24 18.07.2012 377 Stavební zákon
8 23 13.06.2012 364 Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
8 23 13.06.2012 357 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
8 23 13.06.2012 312 Veřejném zdravotním pojištění - senátní návrh
8 23 13.06.2012 366 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
8 23 13.06.2012 343 Zákon o Českém národním povstání
8 23 13.06.2012 248 Senátní návrh - zákon o sdružování v pol. stranách
8 23 13.06.2012 360 Zákon o zdravotních službách
8 23 13.06.2012 316 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
8 23 13.06.2012 311 Úmluva protiprávní činy v letectví
8 23 13.06.2012 309 Dohoda ČR - Katar o letecké dopravě
8 23 13.06.2012 349 Zákon o ochraně spotřebitele
8 23 13.06.2012 319 Změna dohody EBRD
8 23 13.06.2012 353 Zákon o bankách
8 23 13.06.2012 350 Zákon o účetnictví
8 23 13.06.2012 358 Návrh zákona o kontrole
8 23 13.06.2012 258 Smlouva ČR - Rakousko - změna hranic
8 23 13.06.2012 355 Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskem
8 23 13.06.2012 344 Petice "Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v Žatecké nemocnici"
8 23 13.06.2012 354 Zákon o rybníkářství
8 23 13.06.2012 339 Konvergenční program ČR
8 23 13.06.2012 351 Zákon - veřejná podpora
8 23 13.06.2012 338 Zpráva o činnosti VOP 2011
8 23 13.06.2012 362 Působení sil AČR v zahraničí - 2013, 2014, 2015
8 23 13.06.2012 356 Zákon o ozbrojených silách ČR
8 23 13.06.2012 352 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
8 22 24.05.2012 310 Novela zákona o loteriích - senátní návrh
8 22 24.05.2012 360 Zákon o zdravotních službách
8 22 24.05.2012 347 Zákon o pojišťovnictví - senátní návrh
8 22 24.05.2012 343 Zákon o Českém národním povstání
8 22 24.05.2012 361 Novela Ústavy - imunita II - senátní návrh
8 22 24.05.2012 348 Novela Ústavy - imunita - senátní návrh
8 22 24.05.2012 303 Novela DPH - senátní návrh
8 22 24.05.2012 306 Hostitelská dohoda - GNSS
8 22 24.05.2012 284 Senátní návrh - zákon o obcích
8 22 24.05.2012 342 Zákon o volbách
8 21 25.04.2012 337 Zákon o silničním provozu
8 21 25.04.2012 333 Zákon o provozování televizního a rozhlasového vysílání
8 21 25.04.2012 307 Výroční zpráva NKÚ za rok 2011
8 21 25.04.2012 324 Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR
8 21 25.04.2012 325 Trestní řád
8 21 25.04.2012 288 Změna přílohy A Stockholmské úmluvy
8 21 25.04.2012 289 Zpráva o ŽP v roce 2010
8 21 25.04.2012 305 Zpráva o přejímání legislativních závazků 2011
8 21 25.04.2012 276 Smlouva - ČR a Rusko - sociální zabezpečení
8 21 25.04.2012 275 Protokol ČR Uzbecká republika dvojí zdanění
8 21 25.04.2012 281 Dohoda ČR - San Marino
8 21 25.04.2012 327 Zákon o rozpočtových pravidlech
8 21 25.04.2012 322 Zákon o o dluhopisech
8 21 25.04.2012 228 Petice Lázně Kyselka
8 21 25.04.2012 329 Zákon o daňovém poradenství
8 21 25.04.2012 301 Přistoupení Chorvatska K EU
8 21 25.04.2012 82 Rozhodnutí Evropské rady - změna článku 136
8 21 25.04.2012 326 Občanský zákoník
8 21 25.04.2012 328 Zákon o archivnictví a spisové službě
8 21 25.04.2012 321 Zákon o evropské občanské iniciativě
8 21 25.04.2012 320 Zákon o přestupcích
8 21 25.04.2012 331 Zákon o investičních pobídkách
8 21 25.04.2012 330 Živnostenský zákon
8 21 25.04.2012 323 Zákon o poštovních službách
8 20 11.04.2012 248 Senátní návrh - zákon o sdružování v pol. stranách
8 20 11.04.2012 313 Zákon o poskytování dávek
8 20 11.04.2012 280 Dohoda ČR - Korea o pracovní dovolené
8 20 11.04.2012 249 Petice - referendum
8 20 11.04.2012 277 Smlouva ČR-Rusko - boj proti trestné činnosti
8 20 11.04.2012 314 Zákon v souvislosti se zavedením základních registrů
8 20 11.04.2012 312 Veřejném zdravotním pojištění - senátní návrh
8 19 14.03.2012 300 Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy
8 19 14.03.2012 296 Zákon o místních poplatcích
8 19 14.03.2012 294 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
8 19 14.03.2012 302 Zákon o ochraně ovzduší
8 19 14.03.2012 290 Zákon o mediaci
8 19 14.03.2012 310 Novela zákona o loteriích - senátní návrh
8 19 14.03.2012 295 Zákon o pedagogických pracovnících
8 19 14.03.2012 257 Smlouva ČR - Moldavsko - sociální zabezpečení
8 19 14.03.2012 291 Zákon o rostlinolékařské péči
8 19 14.03.2012 244 Dohoda ČR-Uzbekistán o leteckých službách
8 19 14.03.2012 293 Zákon o pozemních komunikacích
8 19 14.03.2012 292 Zákon o silniční dopravě
8 19 14.03.2012 298 Zákon o veřejných sbírkách
8 18 29.02.2012 284 Senátní návrh - zákon o obcích
8 18 29.02.2012 303 Novela DPH - senátní návrh
8 18 29.02.2012 287 Zpráva o peticích za rok 2011
8 18 29.02.2012 163 Trestní zákoník
8 18 29.02.2012 250 Smlouva ČR - Estonsko utajované informace
8 18 29.02.2012 243 Smlouva ČR Barbados - dvojí zdanění
8 18 29.02.2012 286 Dluhopisy na rok 2012
8 18 29.02.2012 282 Petice - nespravedlivá důchodová reforma
8 18 29.02.2012 304 Návh na člena etické komise
8 18 29.02.2012 285 Zásluhy V. Havla
8 17 08.02.2012 262 Ústava ČR - přímá volba prezidenta
8 16 25.01.2012 267 Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
8 16 25.01.2012 261 Zákon o ukládání oxidu uhličitého
8 16 25.01.2012 266 Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
8 16 25.01.2012 265 Zákon o oběhu osiva a sadby
8 16 25.01.2012 274 Zákon o rodině
8 16 25.01.2012 229 Protokol ČR - Chorvatsko - zamezení dvojímu zdanění
8 16 25.01.2012 227 Smlouva ČR - Polsko
8 16 25.01.2012 271 Zákon o ochraně veřejného zdraví
8 16 25.01.2012 270 Zákon o lidských tkáních a buňkách
8 16 25.01.2012 269 Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
8 16 25.01.2012 279 Návhy na členy etické komise
8 16 25.01.2012 278 Zákon o obchodních korporacích
8 16 25.01.2012 260 Zákon o mezinárodním právu soukromém
8 16 25.01.2012 272 Zákon o obcích
8 16 25.01.2012 272 Zákon o obcích
8 16 25.01.2012 273 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě
8 16 25.01.2012 264 Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
8 16 25.01.2012 263 Zákon o uznávání odborné kvalifikace
8 15 11.01.2012 248 Senátní návrh - zákon o sdružování v pol. stranách
8 15 11.01.2012 198 Novela JŘ Senátu PČR
8 15 11.01.2012 197 Novela JŘ PS PČR
8 15 11.01.2012 38 Zákon o zaměstnanosti
8 15 11.01.2012 167 Dohoda o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní
8 15 11.01.2012 226 Dohoda ČR - Guernsey
8 15 11.01.2012 225 Dohoda ČR - Ostrov Man - daňové záležitosti
8 15 11.01.2012 268 Zákon - v souvislosti s reformou dohledu nad FT
8 15 11.01.2012 254 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
8 15 11.01.2012 252 Zákon o podporovaných zdrojích energie
8 15 11.01.2012 223 Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob
8 14 07.12.2011 199 Senátní návrh zákona - sociální zabezpečení
8 14 07.12.2011 172 GATS
8 14 07.12.2011 164 Dohoda ČR Kosovo o přebírání osob
8 14 07.12.2011 241 Veřejné zakázky
8 14 07.12.2011 173 Petice proti bourání domu na Václavském náměstí
8 14 07.12.2011 246 Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2011
8 14 07.12.2011 235 Zákon o nemocenském pojištění
8 14 07.12.2011 230 Zákon o zaměstnanosti
8 14 07.12.2011 149 Zpráva - dohled nad finančním trhem 2010
8 14 07.12.2011 242 Zákon o zrušení Fondu národního majetku ČR
8 14 07.12.2011 239 Zákon o Celní správě - související
8 14 07.12.2011 238 Zákon o Celní správě
8 14 07.12.2011 237 Zákon o Finanční správě - související
8 14 07.12.2011 196 Smlouva ČR - Dánsko o zamezení dvojímu zdaňení
8 14 07.12.2011 176 Dohoda ČR - Bermudy - výměna informací
8 14 07.12.2011 175 Dohoda ČR - Jersey - daňové záležitosti
8 14 07.12.2011 170 Dohoda ČR - Panenské ostrovy - daňové záležitosti
8 14 07.12.2011 168 Dohoda o změně IBRD a MIGA
8 14 07.12.2011 232 Zákon o mezinárodní pomoci při vymahání pohledávek
8 14 07.12.2011 240 Inkasní místo
8 14 07.12.2011 118 Petice na podporu zastupitelů Přerova
8 14 07.12.2011 166 Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol
8 14 07.12.2011 245 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2012
8 14 07.12.2011 234 Zákon o podpoře výzkumu
8 14 07.12.2011 231 Zákon o rozhodčím řízení
8 14 07.12.2011 171 Organizace pro zákaz chemických zbraní
8 14 07.12.2011 165 Dohoda ČR Ázerbajdžán - ochrana utaj. infor.
8 14 07.12.2011 233 Školský zákon
8 13 26.10.2011 220 Zákon o výkonu ústavní výchovy
8 13 26.10.2011 198 Novela JŘ Senátu PČR
8 13 26.10.2011 197 Novela JŘ PS PČR
8 13 26.10.2011 73 Zákon o obcích - sen. návrh
8 13 26.10.2011 155 Protokol o udržitelném CR - Karpaty
8 13 26.10.2011 212 Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů
8 13 26.10.2011 211 Chemický zákon
8 13 26.10.2011 210 Zákon o přeměnách obchodních společností
8 13 26.10.2011 209 Trestní řád
8 13 26.10.2011 208 Zákon o znalcích a tlumočnících
8 13 26.10.2011 207 Obchodní zákoník
8 13 26.10.2011 206 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - související
8 13 26.10.2011 221 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
8 13 26.10.2011 205 Zákon o Rejstříku trestů
8 13 26.10.2011 218 Zákon o rozpočtových pravidlech
8 13 26.10.2011 151 Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů
8 13 26.10.2011 217 Zákon o Pozemkovém fondu České republiky
8 13 26.10.2011 216 Zákon o ekologickém zemědělství
8 13 26.10.2011 215 Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
8 13 26.10.2011 204 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
8 13 26.10.2011 202 Zákon o službě státních zaměstnanců
8 13 26.10.2011 201 Zákon o platu
8 13 26.10.2011 214 Zákon o elektronických komunikacích
8 13 26.10.2011 203 Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
8 13 26.10.2011 200 Zákon - o podmínkách získávání specializované způsobilosti
8 13 26.10.2011 213 Zákon - biocidní přípravky
8 13 26.10.2011 219 Zákon o zvláštní ochraně svědka
8 12 06.10.2011 199 Senátní návrh zákona - sociální zabezpečení
8 12 06.10.2011 222 Návrh podrobnějších pravidel doručování senátních tisků
8 12 06.10.2011 163 Trestní zákoník
8 12 06.10.2011 122 Výroční zpráva ÚZSVM 2010
8 12 06.10.2011 85 Výroční zpráva ČTÚ 2010
8 12 06.10.2011 114 Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200
8 12 06.10.2011 195 Zákon o poskytování dávek
8 12 06.10.2011 194 Zákon o zaměstnanosti
8 12 06.10.2011 116 Ukončení Dohody CEATS
8 12 06.10.2011 115 Středoevropský funkční blok vzdušného prostoru
8 12 06.10.2011 110 Dohoda ČR - Argentina o leteckých službách
8 12 06.10.2011 109 Úmluva IMSO
8 12 06.10.2011 108 Změna Úmluvy IMSO
8 12 06.10.2011 179 Školský zákon
8 12 06.10.2011 169 Výroční zpráva ÚSTR 2010
8 12 06.10.2011 153 Smlouva ČR - Hongkong zamezení dvojímu zdanění
8 12 06.10.2011 144 Smlouva ČR - Bahrajn - zamezení dvojímu zdanění
8 12 06.10.2011 117 Dohoda ČR-Ázerbájdžán ochrana investic
8 12 06.10.2011 192 Zákon o důchodovém spoření - související
8 12 06.10.2011 191 Zákon o doplňkovém penzijním spoření
8 12 06.10.2011 190 Zákon o důchodovém spoření
8 12 06.10.2011 182 Zákon o stavebním spoření
8 12 06.10.2011 154 Rámcová úmluva - kontrola tabáku
8 12 06.10.2011 187 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
8 12 06.10.2011 186 Související zákon - zdravotnictví
8 12 06.10.2011 185 Zákon o specifických zdravotních službách
8 12 06.10.2011 184 Zákon o zdravotnické záchranné službě
8 12 06.10.2011 193 Zákon o pomoci v hmotné nouzi
8 12 06.10.2011 188 Zakoník práce
8 12 06.10.2011 180 Zákon o úsporných opatřeních
8 12 06.10.2011 181 Zákon o DPH
8 12 06.10.2011 113 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu
8 12 06.10.2011 178 Trestní zákoník
8 12 06.10.2011 183 Zákon o zdravotních službách
8 12 06.10.2011 162 Dohoda - Rada o ochraně utajovaných informací
8 12 06.10.2011 111 Závěrečná doporučení - odstranění diskriminace žen
8 12 06.10.2011 156 Smlouva ČR - Kypr - utajované informace
8 12 06.10.2011 189 Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů
8 11 04.08.2011 143 Zákon - zmírňují majetkové křivdy
8 11 04.08.2011 77 Zákon o sociálních službách
8 11 04.08.2011 72 Daňové poradenství - vrácený PS
8 11 04.08.2011 71 Zákon o volbách - vrácený PS
8 11 04.08.2011 157 Zákon o ČT
8 11 04.08.2011 159 Zákon o veřejných zakázkách
8 11 04.08.2011 121 Žádost vlády k vyslovení předchozího souhlasu s rozhodnutím ER
8 11 04.08.2011 84 Petice zachraňme Šumavu
8 11 04.08.2011 1 Petice za záchranu Kamzíka
8 11 04.08.2011 158 Soudní řád správní
8 11 04.08.2011 160 Zákon o odpadech
8 10 20.07.2011 143 Zákon - zmírňují majetkové křivdy
8 10 20.07.2011 141 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě
8 10 20.07.2011 136 Zákon o podpoře regionálního rozvoje
8 10 20.07.2011 107 Evropsko-středomořská letecká dohoda
8 10 20.07.2011 106 Dohoda mezi Evropskou unií - Gruzií
8 10 20.07.2011 135 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
8 10 20.07.2011 134 Zákon o námořní plavbě
8 10 20.07.2011 75 Dohoda ČR - Srílanka o ochraně investic
8 10 20.07.2011 127 Zákon o loteriích
8 10 20.07.2011 126 Zákon - zaměstnanecké penzijní připojištění
8 10 20.07.2011 125 Zákon o Celní správě České republiky
8 10 20.07.2011 140 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
8 10 20.07.2011 81 Bezpečnostní smlouva ČR - Lucembursko
8 10 20.07.2011 105 Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2010
8 10 20.07.2011 123 Zákon o ochraně utajovaných informací
8 10 20.07.2011 148 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
8 10 20.07.2011 161 Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jiřího Lajtocha
8 10 20.07.2011 148 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
8 10 20.07.2011 120 Petice Zachraňte operu
8 10 20.07.2011 119 Petice praxe není méně než vzdělání
8 10 20.07.2011 82 Rozhodnutí Evropské rady - změna článku 136
8 10 20.07.2011 74 Dohoda ES - Indonésie
8 10 20.07.2011 147 Zákon o veterinární péči
8 10 20.07.2011 146 Zákon o vinohradnictví a vinařství
8 10 20.07.2011 145 Zákón o rostlinolékařské péči
8 10 20.07.2011 70 Charta Mezinárodního energetického fóra
8 10 20.07.2011 142 Zákon o obcích, krajích
8 10 20.07.2011 131 Zákon o komoditních burzách
8 10 20.07.2011 130 Zákon o hospodaření energií
8 10 20.07.2011 129 Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
8 10 20.07.2011 124 Atomový zákon a zákon o správních poplatcích
8 10 20.07.2011 128 Atomový zákon
8 10 20.07.2011 138 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
8 10 20.07.2011 137 Zákon o rodině
8 10 20.07.2011 133 Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
8 10 20.07.2011 132 Jednací řád PS
8 9 08.06.2011 68 Výroční zpráva ÚOOÚ 2010
8 9 08.06.2011 55 Smlouva ČR - Kazachstán - přebírání osob
7 9 08.06.2011 361 Dohoda o převozu těl zemřelých
8 9 08.06.2011 56 Dohoda ČR - Irsko o ochraně investic
8 9 08.06.2011 101 Zákon o zákazu kazetové munice
8 9 08.06.2011 99 Zákon o hornické činnosti
8 9 08.06.2011 98 Energetický zákon
8 9 08.06.2011 91 Zákon o kolektivním investování
8 9 08.06.2011 90 Zákon o dani z nemovitostí
8 9 08.06.2011 89 Zákon o opatřeních týkajících se dovozu
8 9 08.06.2011 88 Zákon o finančním arbitrovi
8 9 08.06.2011 87 Zákon o nakládání se surovými diamanty
8 9 08.06.2011 83 Konvergenční program ČR
8 9 08.06.2011 112 Státní vyznamenání
8 9 08.06.2011 71 Zákon o volbách - vrácený PS
8 9 08.06.2011 38 Zákon o zaměstnanosti
8 9 08.06.2011 102 Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
8 9 08.06.2011 76 Zpráva o činnosti VOP 2010
8 9 08.06.2011 97 Zákon o soudních poplatcích
8 9 08.06.2011 96 Zákon o soudech
8 9 08.06.2011 95 Trestní řád
8 9 08.06.2011 94 Zákon o poskytování součinnosti
8 9 08.06.2011 93 Zákon o trestním řízení soudním
8 9 08.06.2011 92 Zákon o advokacii
8 9 08.06.2011 100 Zákon o ochraně ovzduší
8 9 08.06.2011 69 Evropská dohoda o mezinárodní přepravě
8 9 08.06.2011 104 Zákon o důchodovém pojištění
8 9 08.06.2011 103 Zákoník práce
8 8 27.04.2011 80 Zákon o státní památkové péči
8 8 27.04.2011 79 Národní program reforem
8 8 27.04.2011 66 Zákon o Policii ČR
8 8 27.04.2011 43 Dohoda ČR-Gruzie o leteckých službách
8 8 27.04.2011 63 Zákon o civilním letectví
8 8 27.04.2011 62 Zákon o pozemních komunikacích
8 8 27.04.2011 52 Výroční zpráva NKÚ 2010
8 8 27.04.2011 60 Zákon o ochraně veřejného zdraví
8 8 27.04.2011 72 Daňové poradenství - vrácený PS
8 8 27.04.2011 77 Zákon o sociálních službách
8 8 27.04.2011 73 Zákon o obcích - sen. návrh
8 8 27.04.2011 67 Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
8 8 27.04.2011 59 Zákon o ochraně ovzduší
8 8 27.04.2011 53 Zpráva o přejímání legislativních závazků 2010
8 8 27.04.2011 39 Meziamerická úmluva
8 8 27.04.2011 61 Ústavní zákon - vyšší územní samosprávné celky
8 8 27.04.2011 65 Zákon o oběhu bankovek a mincí
8 8 27.04.2011 64 Zákon o platebním styku
8 8 27.04.2011 78 Návrhy kandidátů - inspektoři ÚOOÚ
8 8 27.04.2011 41 Smlouva ČR-Švýcarsko - ochrana informací
8 7 06.04.2011 28 Mezinárodní protikorupční akademie
8 7 06.04.2011 27 Dohoda ČR - Srbsko - trestná činnost
8 7 06.04.2011 23 Smlouva ČR - Francie - ochrana obyvatelstva
8 7 06.04.2011 26 Dohoda o partnerství mezi ES - AKT státy
8 7 06.04.2011 24 Úmluva o odstranění diskriminace žen
8 7 06.04.2011 29 Protokol - program pracovní dovolené ČR - NZ
8 7 06.04.2011 7 Změny úmluvy o velrybářství
8 7 06.04.2011 4 Zpráva o ŽP v roce 2009
8 7 06.04.2011 31 Mezinárodní telekomunikační unie
8 7 06.04.2011 30 Dohoda EU - Korea o volném obchodu
8 7 06.04.2011 58 Zákon o návykových látkách
8 6 16.03.2011 50 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
8 6 16.03.2011 10 ČR - Kazachstán - podpora investic
8 6 16.03.2011 5 ČR - Kuvajt - ochrana investic
8 6 16.03.2011 46 Celní zákon
8 6 16.03.2011 45 Zákon o státním dluhopisovém programu
8 6 16.03.2011 44 Zákon o spotřebních daních
8 6 16.03.2011 48 Občanský zákoník
8 6 16.03.2011 47 Zákon o výkonu povolání architektů
8 6 16.03.2011 11 Úmluva o kazetové munici
7 6 16.03.2011 383 Petice - silnice I/11
8 6 16.03.2011 3 Dohoda - družicová navigace
8 6 16.03.2011 2 ČR - Kuvajt letecká doprava
7 6 16.03.2011 381 ČR - Austrálie
8 6 16.03.2011 49 Zákon o dráhách
8 6 16.03.2011 51 Zpráva o peticích za rok 2010
8 6 16.03.2011 6 Rámcová dohoda mezi EU a Koreou
7 6 16.03.2011 382 Mezinárodní trestní soud
8 6 16.03.2011 42 Žádost vlády o vyslovení předchozího souhlasu s rozhodnutím ER
8 5 03.03.2011 38 Zákon o zaměstnanosti
8 5 03.03.2011 36 Zákon o integrovaném registru znečišťování
8 5 03.03.2011 34 Zákon - přechodné snížení cen léčiv
8 5 03.03.2011 33 Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
8 5 03.03.2011 32 Zákon o léčivech
8 5 03.03.2011 40 Insolvenční zákon
8 5 03.03.2011 42 Žádost vlády o vyslovení předchozího souhlasu s rozhodnutím ER
8 5 03.03.2011 35 Zákon o pohonných hmotách
8 5 03.03.2011 37 Zákon o ČNB
7 4 26.01.2011 369 Prohlášení - využívání nosných raket
7 4 26.01.2011 349 Smlouva ČR - Švýcarsko - předávání osob
7 4 26.01.2011 348 Dohoda ČR - Bulharsko - boj proti trestné činnosti
8 4 26.01.2011 21 Zákon o odpadech
8 4 26.01.2011 22 Zákon o Úřadu práce České republiky
7 4 26.01.2011 359 Dohoda - ES a JAR o obchodu
7 4 26.01.2011 357 Smlouva ČR - Albánie o ochraně informací
7 4 26.01.2011 356 Smlouva ČR - Španělsko o ochraně informací
7 4 26.01.2011 355 Smlouva ČR - Chorvatsko o ochraně informací
7 4 26.01.2011 353 Smlouva ČR - Bosna a Hercegovina - ochrana informací
7 4 26.01.2011 352 Smlouva ČR - Černá Hora o ochraně informací
7 4 26.01.2011 351 Smlouva ČR - Rumunsko o ochraně utajovaných informací
7 4 26.01.2011 370 Akty Světové poštovní unie
8 4 26.01.2011 20 Občanský zákoník
8 4 26.01.2011 19 Zákon o technických požadavcích na výrobky
7 4 26.01.2011 346 Smlouva ČR - Austrálie o sociálním zabezpečení
7 4 26.01.2011 368 Protokol ČR - Bělorusko - zamezení dvojího zdanění
7 4 26.01.2011 367 Protokol ČR - Albánie - ochrana investic
7 4 26.01.2011 330 ČR-Belgie dvojí zdanění
7 4 26.01.2011 326 Dohoda ČR - Marocké království o podpoře investic
7 4 26.01.2011 309 Protokol ČR - Guatemalská republika o podpoře investic
7 4 26.01.2011 308 Dohoda ČR - Království Saúdské Arábie o podpoře investic
7 4 26.01.2011 306 Dohoda ČR - Gruzie o podpoře investic
7 4 26.01.2011 305 Protokol ČR - Uzbecká republika o podpoře investic
7 4 26.01.2011 302 Smlouva ČR Čína dvojí zdanění
7 4 26.01.2011 301 Protokol ke smlouvě ČR Srbsko dvojí zdanění
7 4 26.01.2011 300 Dohoda ČR - Srbsko o podpoře investic
8 4 26.01.2011 18 Plemenářský zákon
8 4 26.01.2011 17 Zákon o krmivech
7 4 26.01.2011 299 Dohoda ČR - Černá hora o podpoře investic
7 4 26.01.2011 298 Protokol ČR - Libanon o podpoře investic
7 4 26.01.2011 295 Protokol ČR - Indie
8 4 26.01.2011 16 Dluhopisy - schodek státního rozpočtu
8 4 26.01.2011 15 Zákon o dani z přidané hodnoty
8 4 26.01.2011 14 Zákon o dohledu nad bankami
8 4 26.01.2011 13 Daňový řád
8 3 16.12.2010 9 Zákon o platu
8 2 08.12.2010 8 Pravidla hospodaření SK pro rok 2011
7 2 08.12.2010 336 Zákon o volbách
7 2 08.12.2010 335 Zákon o rozpočtovém určení daní
7 2 08.12.2010 331 Školský zákon
7 2 08.12.2010 328 Zákon - úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
7 2 08.12.2010 380 Zákon o pozemních komunikacích
7 2 08.12.2010 342 Dohoda mezi ES a USA o letecké dopravě
7 2 08.12.2010 338 Smlouva ČR -SR silnice
7 2 08.12.2010 337 Dodatkový protokol k CMR
7 2 08.12.2010 318 Dohoda ČR - Arménská republika o letecké dopravě
7 2 08.12.2010 317 Dohoda ČR - Ázerbájdžánská republika o letecké dopravě
7 2 08.12.2010 371 Zákon o civilním letectví
7 2 08.12.2010 321 Změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
7 2 08.12.2010 327 Smlouva ČR - Indická republika o sociálním zabezpečení
7 2 08.12.2010 325 Smlouva ČR - Syrská arabská republika o sociálním zabezpečení
7 2 08.12.2010 341 Protokol o perzistentních organických polutantech
7 2 08.12.2010 329 Úmluva o centralizovaném celním řízení
7 2 08.12.2010 313 Úmluva - informační technologie
7 2 08.12.2010 307 Dohoda ČR - Estonská republika o podpoře investic
7 2 08.12.2010 103 Změna dohody o IMF
7 2 08.12.2010 376 Změna zákonů v souvislosti se zákonem o finančním zajištěním
7 2 08.12.2010 375 Zákon o finančním zajištění
7 2 08.12.2010 373 Zákon o účetnictví
7 2 08.12.2010 372 Zákon o státním dluhopisovém programu
7 2 08.12.2010 315 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie
7 2 08.12.2010 320 Smlouva ČR - Arménská republika o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
7 2 08.12.2010 319 Dohoda ČR - Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti
7 2 08.12.2010 316 Smlouva ČR - Slovensko o společných státních hranicích
7 2 08.12.2010 347 Výroční zpráva ÚSTR 2009
7 2 08.12.2010 334 Memorandum o porozumění - EUROPA
7 2 08.12.2010 374 Zákon o krizovém řízení
7 2 08.12.2010 378 Zákon o základních registrech
7 2 08.12.2010 377 Zákon o pobytu cizinců
7 2 08.12.2010 322 Dohoda o přidružení ES a Republikou Srbsko
7 25 12.11.2010 366 Zákon o daních z příjmu
7 25 12.11.2010 365 Zákon o stavebním spoření
7 25 12.11.2010 364 Zákon o sdružování v politických stranách
7 25 12.11.2010 363 Zákon - úsporné opatření
7 24 27.10.2010 304 Výroční zpráva ÚOHS 2009
7 24 27.10.2010 310 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81 a č. 129
7 24 27.10.2010 362 Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
7 24 27.10.2010 358 Informace stálých delegací
7 24 27.10.2010 360 Informace komisí Senátu
7 24 27.10.2010 311 Zákon o pojistném na zdravotním pojištění
7 24 27.10.2010 270 Daňové poradenství
7 24 27.10.2010 344 Zákon o oběhu osiva a sadby
7 24 27.10.2010 343 Zákon - kontrola vývozu zboží a technologií
7 24 27.10.2010 340 Zákon o veřejných zakázkách
7 24 27.10.2010 312 Protokol o přechodných ustanoveních - EU
7 24 27.10.2010 354 Zahraniční operace AČR v letech 2011-2012
7 23 22.09.2010 336 Zákon o volbách
7 23 22.09.2010 335 Zákon o rozpočtovém určení daní
7 23 22.09.2010 328 Zákon - úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
7 23 22.09.2010 331 Školský zákon
7 23 22.09.2010 288 Návrh zákona o protikomunistickém odboji
7 23 22.09.2010 287 Výroční zpráva ČTÚ 2009
7 23 22.09.2010 297 Zpráva ČNB
7 23 22.09.2010 282 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu
7 22 25.08.2010 311 Zákon o pojistném na zdravotním pojištění
7 22 25.08.2010 303 Zákon - vypořádání zemědělských družstev
7 22 25.08.2010 294 Školský zákon
7 22 25.08.2010 314 Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv
7 20 23.06.2010 270 Daňové poradenství
7 20 23.06.2010 288 Návrh zákona o protikomunistickém odboji
7 20 23.06.2010 274 Zákon o odpadech
7 20 23.06.2010 271 Zákon o pozemních komunikacích
7 20 23.06.2010 150 Provoz na pozemních komunikacích
7 20 23.06.2010 272 Zákon - urychlení výstavby dopravní infrastruktury
7 20 23.06.2010 273 Zpráva o činnosti VOP 2009
7 20 23.06.2010 266 Výroční zpráva UZSVM za rok 2009
7 20 23.06.2010 285 Zákon o lobbingu
7 20 23.06.2010 275 Zákon o ČT
7 20 23.06.2010 289 Státní vyznamenání
7 20 23.06.2010 284 Zákon o protikorupčních opatřeních
7 20 23.06.2010 292 Návrhy kandidátů na ombudsmana
7 20 23.06.2010 293 Návrhy kandidátů do ÚOOÚ
7 21 03.06.2010 286 Zákon - dluhopisy povodně
7 19 20.05.2010 238 Výroční zpráva ÚOOÚ 2009
7 19 20.05.2010 229 Výroční zpráva NKÚ 2009
7 19 20.05.2010 275 Zákon o ČT
7 19 20.05.2010 272