Nápověda k vyhledávání informací v hlasovacích protokolech

Úvod

Výsledky všech provedených hlasování na plenárních schůzích po celou dobu existence novodobého Senátu (mimo doby před zprovozněním hlasovacího zařízení a výpadku po povodních v roce 2002) jsou dostupné na webu Senátu a je možné v nich vyhledávat.

Použité pojmy

Funkční období
~ je dvouleté období, vždy ohraničené volbami do Senátu, při nichž je volena 1/3 senátorů. K tomuto období jsou vztahována čísla tisků a čísla schůzí Senátu.
Číslo schůze
Plenární schůze Senátu jsou číslovány v postupné řadě v rámci každého funkčního období.
Krátký text
~ blíže specifikuje o čem bylo hlasováno.
Číslo hlasování
~ je pořadové číslo hlasování v rámci jedné schůze.
Název hlasování
~ je plný nebo zkrácený název projednávaného bodu, případně čísla projednávaného tisku nebo tisků; v případě projednávání tisku(ů) je na začátku názvu hlasování uvedeno i číslo tisku(ů).

Vysvětlení dalších pojmů je dostupné ve Slovníku pojmů z parlamentní praxe.

Vyhledávání

Dostupné jsou 3 možnosti vyhledávání:

  • standardní vyhledávání podle čísla schůze a dalších atributů,
  • vyhledávání hlasování jednotlivých senátorů,
  • vyhledávání hlasování k jednotlivým tiskům.

Standardní vyhledávání podle čísla schůze

Vyhledávání je možné podle funkčního období, čísla schůze, krátkého textu, čísla hlasování a názvu hlasování. Uvedené podmínky musí platit současně, pokud nechcete vyhledávat podle některého pole, nevyplňujte (nevybírejte) žádnou hodnotu. Tlačítkem Vymaž můžete případně smazat již vyplněné údaje ve formuláři. Poté kliknutím na tlačítko Vyhledej se zobrazí tabulka se seznamem výsledků hlasování. V každém řádku tabulky je uvedeno číslo schůze, číslo hlasování, název hlasování s možností prokliknutí na historii projednávaného tisku (pokud je projednáván tisk, v opačném případě nelze název prokliknout), datum hlasování, odkaz na detail hlasování a odkaz na odpovídající část stenozáznamu. Více informací o jednotlivých hlasováních můžete získat při prokliknutí odkazu Detail, kde získáte úplný přehled o hlasování jednotlivých senátorů. Standardně jsou senátoři seskupeni dle senátorských klubů, je však možné pomocí odkazů v pravém horním rohu okna nastavit seskupení dle politické příslušnosti nebo dle příslušnosti k výborům (v tomto případě je však možné zobrazení jména senátora i vícekrát, poněvadž jeden senátor může být zařazen ve více výborech). V rámci skupin jsou jména senátorů řazena dle abecedy.

Z důvodu možnosti vytisknutí detailu hlasování na jednu stránku formátu A4 je v prvém dolním rohu odkaz na tisk ve zjednodušeném formátu.

Vyhledávání hlasování jednotlivých senátorů

Na prvním formuláři pro zadání podmínek výběru nejdříve zvolte funkční období (standardně je nastaveno aktuální). Pokud poté kliknete na odkaz Hlasování senátora (odkaz je umístěn v levém dolním roku okna), dostanete se na stránku s možností výběru senátora. Je možné vybírat senátory dle senátorského klubu, dle politické příslušnosti a dle jednotlivých výborů (zobrazení dle klubů a výborů je možné zajistit kliknutím na příslušné odkazy v pravém horním roku okna). Po výběru senátora se zobrazí formulář pro výběr kritérií pro vyhledání hlasování jako při standardním výběru. Po vložení (výběru) podmínek pro vyhledávání a stisku tlačítka Vyhledej získáte podobný seznam jako při standardním výběru. Tento seznam je však rozšířen o sloupec Senátor, ve kterém je zobrazena informace o hlasování vybraného senátora.

Z důvodu možnosti vytisknutí detailu hlasování na jednu stránku formátu A4 je v prvém dolním rohu odkaz na tisk ve zjednodušeném formátu.

Vyhledávání hlasování o jednotlivém tisku

Na prvním formuláři pro zadání podmínek výběru nejdříve zvolte funkční období (standardně je nastaveno aktuální). Pokud poté kliknete na odkaz Hlasování o senátním tisku (odkaz je umístěn v levém dolním roku okna), dostanete se na stránku s možností výběru tisku z vybraného funkčního období. Tisk buď můžete vybrat ze seznamu všech tisků vybraného funkčního období, které jsou vypsány v dolní polovině okna, nebo je možné tento seznam zúžit zadáním podmínek výběru ve formuláři v horní polovině okna. Je možné zadat přímo číslo tisku, anotaci k tisku (stačí vypsat část slova názvu tisku), vybrat druh tisku a aktuální stav tisku. Po výběru tisku získáte podobný přehled jako při standardním vyhledávání, seznam hlasování je však svázán s vybraným tiskem.

Z důvodu možnosti vytisknutí detailu hlasování na jednu stránku formátu A4 je v prvém dolním rohu odkaz na tisk ve zjednodušeném formátu.

Vyhledávání dle jednotlivých senátorů a dle tisků lze kombinovat, lze vyhledávat hlasování vybraného senátora k vybranému tisku. To lze nastavit tak, že vyberete na úvodním formuláři odkaz Hlasování senátora a po výběru senátora lze na dalším zobrazeném formuláři vybrat Hlasování o senátním tisku.

Více informací může podat odbor organizační (k obsahové stránce) nebo odbor informačních technologií (k technické stránce).