Stručný návod pro vyhledávání v dokumentech Senátu

Úvod

Tento návod popisuje postupy vedoucí k rychlému nalezení hledaných senátních dokumentů. Senátními dokumenty jsou míněny dokumenty přímo související s prací Senátu a jeho orgánů (dle zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, v platném znění).

Všechny senátní dokumenty je možné nalézt ve struktuře virtuálních adresářů na stránce Dokumenty Senátu. Některé dokumenty je možné nalézt i na speciálních stránkách, které sdružují části senátních dokumentů včetně souvisejících informací vždy z určité oblasti nebo pohledu. Jsou to Dokumenty evropské agendy, podklady a informací z EU, senátní tisky, stenografické záznamy ze schůzí Senátu a z veřejných slyšení, odkazy na dokumenty projednávané na jednotlivých plenárních schůzích Senátu v tabulkách nebo dostupných přes pořad schůze, v neposlední řadě zápisy ze zahraničních cest a další stránky s výběrem senátních dokumentů.

Tento návod se týká pouze vyhledávání v dokumentech ve struktuře virtuálních adresářů na stránce Dokumenty Senátu a vyhledávání pomocí fulltextového a rozšířeného vyhledávání. Ostatní dokumenty můžete nalézt na webu Senátu v jednotlivých sekcích, nejsou však dostupné pomocí tohoto návodu.

Vyhledávání

Vyhledávání ve struktuře virtuálních adresářů

Základním způsobem vyhledávání je vyhledávání ve struktuře virtuálních adresářů dle vybraného funkčního období a typu dokumentu.

Nejprve je nutné vybrat odpovídající funkční období. Pro názornost je u každého funkčního období uvedeno rozmezí let trvání. Implicitně je nastaveno aktuální funkční období. Pak je možné již v rámci vybraného funkčního období vybrat pod Dokumenty Senátu (pomocí kliknutí na odkaz) Senátní tisky, dokumenty přímo vytvořené Senátem, jeho výbory a komisemi. Senátní tisky jsou dále rozděleny dle kategorií. Pod odkazem Senát a odkazy Výbory a Komise po vybrání konkrétního výboru a komise můžete opět nalézt výběr dle typů dokumentů.

Pokud se chcete vracet o složku níže, stačí opět využít odkaz uvedený ve virtuální cestě umístění dokumentů.

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání je dostupné na každé stránce virtuální adresářové struktury. Vyhledávání (v přepracované verzi systému nasazené od ledna 2015) pracuje nad všemi daty. Podrobná nápověda je dostupná na specializované stránce Návod pro fulltextové vyhledávání v dokumentech Senátu.

Rozšířené vyhledávání

Rozšířené vyhledávání využívá propojenosti dat v Publikačním a evidenčním systému. U většiny položek je možnost výběru hodnot z roletových menu a tím přesná specifikace požadavku. Požadavek je sestaven ze zadaných položek. Zadané parametry musí platit současně. Pokud nevyberete nebo nezadáte u některé položky hodnotu, u této položky nedojde k omezení výběru.

Je třeba vzít na zřetel, že některá výběrová kritéria nelze kombinovat, např. zadání parametru do kolonky Číslo tisku a zároveň do kolonky Číslo usnesení se vylučuje, časově musí navzájem odpovídat funkční období a datum projednání, navzájem musí platit údaj Funkce navrhovatele a Navrhovatel atp. – v těchto případech nebude nalezen žádný dokument.

Při zadávání data je potřeba vepsat celé datum (např. 25.05.2003).

Pomocí odkazů a ikon jsou k vyhledaným dokumentům v seznamu přiřazeny funkce:

  • odkaz na tabulku zákonů a mezinárodních smluv ve sloupci Schůze
  • odkaz na historii tisku ve sloupci Dokument
  • náhled (Zobrazení v náhledu je pro uživatele při požadavku seznámení s dokumentem časově nejvýhodnější, v některých případech je však ztracena část informace o formátování dokumentu.) ve sloupci Náhled
  • zobrazení dokumentu ve původním formátu (obvykle Word) v odkazech ve sloupci Originál.

Maximální počet na jedné stránce zobrazených dokumentů (resp. informací o dokumentech) je 20. Vyhledaných dokumentů je maximálně 200. V případě, že vyhledaných dokumentů bude více, je třeba provést přesnější specifikace požadavku.

Pod vyhledanými dokumenty je uveden výběr strany seznamu senátních dokumentů. V řádku Dokument znamenají např. čísla 1. - 20. [377]: Zobrazené záznamy jsou 1. až 20. z celkového počtu 377 záznamů. V druhém řádku Strana pak čísla např. 1 [19] znamenají: Je vyobrazena 1. strana z celkového počtu 19 stran. Zadáním čísla hledané stránky do příslušné kolonky a kliknutím na políčko Přejít přejdete na danou stránku. Přechod na začátek a konec seznamu, na předchozí a následující stranu je možný pomocí tlačítek s šipkami, kdy dvojitá šipka znamená začátek/konec a jednoduchá předchozí/následující stranu. Seznam vyhledaných dokumentů není řazen podle žádného kritéria, je potřeba vždy zadat takové slovo, aby byl seznam co nejkratší.