Nejvyhledávanější tisky

193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
158/12
Zákon o realitním zprostředkování
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
178/12
Zákon o bankách
179/12
Zákon o zeměměřictví

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

192/12
Zpráva o peticích za rok 2019
191/12
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
184/12
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
183/12
Živnostenský zákon
182/12
Zákon o NKÚ
119/12
Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
181/12
Trestní zákoník

Poslední projednávané tisky EU

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

178/12
Zákon o bankách
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
163/12
Dohoda ČR Botswana dvojí zdanění
167/12
Smlouva ČR - Bangladéš o zamezení dvojímu zdanění
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
195/12
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
196/12
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2019
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
200/12
Zákon o pozemních komunikacích
202/12
Trestní řád
203/12
Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
204/12
Občanský zákoník
206/12
Zákon o zdravotních pojišťovnách
207/12
Zákon o ochraně veřejného zdraví
208/12
Zákon o poštovních službách
209/12
Daňový řád
210/12
Jednací řád PS
211/12
Jednací řád Senátu

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.