Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

20/12
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2019
320/11
Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
271/11
Fiskální pakt
10/12
Zákon o směnárenské činnosti
11/12
Zákoník práce
16/12
Zákon o DPH
6/12
Zákon o spotřebních daních

Poslední projednávané tisky EU

N 159/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
N 177/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
J 183/11
Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

1/12
Akta Světové poštovní unie
3/12
Mezinárodní nadace EU - LAC
22/12
Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
23/12
Zákon o státních svátcích I.
24/12
Zákon o Rejstříku trestů
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
26/12
Zákon o zpracování osobních údajů - související zákony
27/12
Školský zákon
28/12
Zákon o sociálních službách
29/12
Zákon o státních svátcích II.
30/12
Zákon o léčivech
31/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a ER o rtuti
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
314/11
Petice na podporu biotroniky
324/11
Úml. o ochraně rostlin a živočichů

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.