Most frequently searched documents

296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
98/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2018
86/12
Výroční zpráva ČTÚ
124/12
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
122/12
Insolvenční zákon
94/12
Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
127/12
Zákon o pozemních komunikacích

Recently debated EU Agenda prints

N 019/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
J 028/12
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
K 020/12
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

57/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
73/12
Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
85/12
Smlouva mezi ČR a Kyrgyzskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
91/12
Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí
96/12
Smlouva ČR Argentina o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
97/12
Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
99/12
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem
100/12
Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Cura au o letecké dopravě
101/12
Dohoda ČR Omán o letecké dopravě
102/12
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
115/12
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
129/12
Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
137/12
Návrh zákona o dráhách
138/12
Lesní zákon
139/12
Zákon o elektronických komunikacích
140/12
Zákon o dráhách
141/12
Stavební zákon
142/12
Nominační zákon
143/12
Návrh zákona o státním zastupitelství

Filed EU prints that have not been debated

K 024/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.