Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
28/12
Zákon o sociálních službách
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
16/12
Zákon o DPH

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

20/12
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2019
320/11
Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
271/11
Fiskální pakt
10/12
Zákon o směnárenské činnosti
11/12
Zákoník práce
16/12
Zákon o DPH
6/12
Zákon o spotřebních daních

Recently debated EU Agenda prints

N 159/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
N 177/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
J 183/11
Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

1/12
Akta Světové poštovní unie
3/12
Mezinárodní nadace EU - LAC
22/12
Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
23/12
Zákon o státních svátcích I.
24/12
Zákon o Rejstříku trestů
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
26/12
Zákon o zpracování osobních údajů - související zákony
27/12
Školský zákon
28/12
Zákon o sociálních službách
29/12
Zákon o státních svátcích II.
30/12
Zákon o léčivech
31/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a ER o rtuti
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
314/11
Petice na podporu biotroniky
324/11
Úml. o ochraně rostlin a živočichů

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.