Most frequently searched documents

11/13
Zákon o daních
1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
14/13
Zákon o evidenci skutečných majitelů
370/05
Úmluva MOP - nejnižší věk
337/12
Zákon o daních z příjmů

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

24/13
Krizový zákon
8/13
Občanský soudní řád
12/13
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
27/13
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021
4/13
Zákon o nakládání se zbraněmi
25/13
Zákon o opatřeních - soudní řízení
23/13
Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži

Recently debated EU Agenda prints

K 080/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
N 001/13
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii
J 074/12
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

30/13
Horní zákon
31/13
Zákon o nouzových zásobách ropy
32/13
Zákon o zdravotnických prostředcích
33/13
Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích
34/13
Soudní řád správní
35/13
Zákon o hasičském záchranném sboru
36/13
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
341/12
Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.