Most frequently searched documents

336/12
Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
339/12
Zákon o opatřeních - soudní řízení
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
256/10
Zákon o hazardních hrách
289/12
Zákon o urychlení výstavby liniových staveb

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

334/12
Zákon o poskytnutí státní záruky ČMZRB
333/12
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
339/12
Zákon o opatřeních - soudní řízení
331/12
Zákon o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí
335/12
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek
330/12
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného

Recently debated EU Agenda prints

K 066/12
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
K 061/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
K 044/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

92/08
Novela z. o střelných zbraních
669/08
N.z. o nakládání se zbraněmi