Most frequently searched documents

261/11
Zákon o silničním provozu
216/12
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
219/12
Zákon o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení
217/12
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

218/12
Zákon o o zvláštních pravidlech pro přijímání k vzdělávání
217/12
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
219/12
Zákon o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení
216/12
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020
220/12
Zákon o úpravách v oblasti evidence tržeb
211/12
Jednací řád Senátu
210/12
Jednací řád PS

Recently debated EU Agenda prints

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.