Most frequently searched documents

193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
158/12
Zákon o realitním zprostředkování
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
178/12
Zákon o bankách
179/12
Zákon o zeměměřictví

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

192/12
Zpráva o peticích za rok 2019
191/12
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
184/12
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
183/12
Živnostenský zákon
182/12
Zákon o NKÚ
119/12
Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
181/12
Trestní zákoník

Recently debated EU Agenda prints

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

178/12
Zákon o bankách
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
163/12
Dohoda ČR Botswana dvojí zdanění
167/12
Smlouva ČR - Bangladéš o zamezení dvojímu zdanění
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
195/12
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
196/12
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2019
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
200/12
Zákon o pozemních komunikacích
202/12
Trestní řád
203/12
Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
204/12
Občanský zákoník
206/12
Zákon o zdravotních pojišťovnách
207/12
Zákon o ochraně veřejného zdraví
208/12
Zákon o poštovních službách
209/12
Daňový řád
210/12
Jednací řád PS
211/12
Jednací řád Senátu

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.