Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
53/12
Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
51/12
Lesní zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

35/12
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
19/12
Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením
15/12
Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
36/12
Zákon o úpravě vztahů po vystoupení UK z EU
28/12
Zákon o sociálních službách
27/12
Školský zákon
29/12
Zákon o státních svátcích II.

Recently debated EU Agenda prints

K 006/12
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím
K 009/12
Sdělení Komise EP,Evropské radě,Radě,Evropské centrální bance,EHSV,Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
K 001/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

18/12
Zpráva o životním prostředí ČR 2017
39/12
Zpráva o peticích 2019
40/12
Návrh nařízení Rady v souvislosti s vystoupením VB z EU
41/12
Zákon o předcházení ekologické újmě
42/12
Transplantační zákon
43/12
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
44/12
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
45/12
Zákon o finanční kontrole
47/12
Žádost prezidenta - ústavní soudce
49/12
Zasedání ER 21.-22.3. komentovaný pořad
265/11
Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

50/08
Novela z. o svobodném přístupu k informacím
72/08
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech
73/08
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
74/08
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
157/08
Novela z. o vnitrozemské plavbě
179/08
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
195/08
Novela z. o vnitrozemské plavbě
200/08
Novela z. o prodejní době
203/08
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
241/08
Novela z. o podpoře sportu
273/08
Novela z. o obcích
369/08
Novela z. o ochraně spotřebitele