Most frequently searched documents

47/13
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
44/13
Zákon o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě
46/13
Pandemický zákon
48/13
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
31/08
Mezinárodní telekomunikační unie

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

47/13
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
59/13
Novela zákona o volbách - senátní návrh
44/13
Zákon o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě
46/13
Pandemický zákon
312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
36/13
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
35/13
Zákon o hasičském záchranném sboru

Recently debated EU Agenda prints

K 086/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
K 080/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
N 001/13
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

37/13
Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
3/13
Dohoda o mezinárodní finanční korporaci
28/13
Dohoda Korea ČR letecká doprava
37/13
Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
43/13
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2020
45/13
Zpráva o peticích za rok 2020
48/13
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
49/13
Zahrádkářský zákon
50/13
Trestní řád
51/13
Zákon o soudech a soudcích
52/13
Zákon o metrologii
53/13
Zákon o pedagogických pracovnících
54/13
Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
55/13
Zákon o zadávání veřejných zakázek
56/13
Zákon o Vojenském zpravodajství
57/13
Zákon o vysokých školách
58/13
Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
341/12
Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
60/13
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci v karanténě

Filed EU prints that have not been debated

K 084/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.