Most frequently searched documents

337/12
Zákon o daních z příjmů
340/12
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
327/12
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
11/13
Zákon o daních

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
299/12
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
2/13
Zákon o vysokých školách
280/12
Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
337/12
Zákon o daních z příjmů
326/12
Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací
324/12
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Recently debated EU Agenda prints

J 074/12
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
K 073/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
K 067/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.