Most frequently searched documents

258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
157/12
Zákon o obchodních korporacích
344/09
Zákon o spořitelních a úvěrových družstvech
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
55/11
Autorský zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

149/12
Zákon o státních svátcích
101/12
Dohoda ČR Omán o letecké dopravě
100/12
Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Cura au o letecké dopravě
161/12
Návrhy kandidátů na funkci VOP
148/12
Zákon o rostlinolékařské péči
147/12
Veterinární zákon
155/12
Zákon o základních registrech

Recently debated EU Agenda prints

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

119/12
Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
129/12
Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
131/12
Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti
136/12
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem
152/12
Zákoník práce
153/12
Zákon o právu na digitální služby
154/12
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
156/12
Zákon o zaměstnanosti
157/12
Zákon o obchodních korporacích
158/12
Zákon o realitním zprostředkování
159/12
Zákon o podpoře regionálního rozvoje
160/12
Zákon o hospodaření energií
164/12
Zasedání ER (12. a 13. prosince 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

69/08
Novela z. o majetku České republiky
395/08
Vl.n.z. o územně správním členění státu
398/08
Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
412/08
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení
431/08
Novela z. o silniční dopravě
434/08
Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
451/08
Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním
485/08
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací
525/08
Novela z. o zeměměřictví
554/08
Novela z. o bankách
604/08
Novela z. o vnitrozemské plavbě
605/08
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2020