Most frequently searched documents

158/12
Zákon o realitním zprostředkování
174/12
Zákon o silniční dopravě
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
178/12
Zákon o bankách
153/12
Zákon o právu na digitální služby

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

178/12
Zákon o bankách
177/12
Zákon o vnitrozemské plavbě
176/12
Zákon o majetku České republiky
173/12
Zákon o územně správním členění státu
175/12
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
129/12
Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
166/12
Žádost prezidenta - ústavní soudce

Recently debated EU Agenda prints

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

158/12
Zákon o realitním zprostředkování
119/12
Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
136/12
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem
169/12
Zákon o regulaci podnikání na finančním trhu
170/12
Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
174/12
Zákon o silniční dopravě
178/12
Zákon o bankách
179/12
Zákon o zeměměřictví
181/12
Trestní zákoník
182/12
Zákon o NKÚ
183/12
Živnostenský zákon
184/12
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
191/12
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
192/12
Zpráva o peticích za rok 2019

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

330/08
Novela z. o pozemních komunikacích
336/08
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu