Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
28/12
Zákon o sociálních službách
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
26/12
Zákon o zpracování osobních údajů - související zákony

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

28/12
Zákon o sociálních službách
27/12
Školský zákon
29/12
Zákon o státních svátcích II.
23/12
Zákon o státních svátcích I.
3/12
Mezinárodní nadace EU - LAC
22/12
Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
314/11
Petice na podporu biotroniky

Recently debated EU Agenda prints

K 001/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě
K 184/11
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
N 159/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

15/12
Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
19/12
Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením
35/12
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
36/12
Zákon o úpravě vztahů po vystoupení UK z EU
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

170/08
Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací
173/08
Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
261/08
Novela z. o finanční kontrole
308/08
Novela z. - transplantační zákon
354/08
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy