Most frequently searched documents

53/11
Zákon o daňových změnách
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
65/10
Energetický zákon
31/08
Mezinárodní telekomunikační unie
156/11
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

162/13
Zákon o integrovaném záchranném systému - senátní návrh
159/13
Zákon o dráhách
164/13
Návrhy kandidátů na člena Národní rozpočtové rady
163/13
Zákon o platu představitelů státní moci
151/13
Zákon o silničním provozu - senátní návrh
111/13
Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

Recently debated EU Agenda prints

K 058/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040
N 059/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech
N 057/13
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

165/13
Zasedání ER 21. a 22. 10. 2021 - závěry

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje