Most frequently searched documents

193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
256/10
Zákon o hazardních hrách
297/12
Zákon o zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
65/10
Energetický zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

299/12
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
291/12
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
271/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
304/12
Školský zákon
296/12
Kandidáti na předsedu ÚOOÚ
303/12
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu 2020
195/12
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu

Recently debated EU Agenda prints

K 044/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
K 047/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
N 058/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

514/08
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
556/08
Novela z. o vodách (vodní zákon)
644/08
Novela z. o technických požadavcích na výrobky
676/08
Vl.n.z.o odpadech
677/08
Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností
678/08
Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.
679/08
Novela z. o obalech
734/08
Novela z. o pozemkových úpravách