Most frequently searched documents

297/12
Zákon o zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
261/11
Zákon o silničním provozu
290/12
Trestní zákoník

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

292/12
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
263/12
Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky
298/12
Závěry z mimořádného zasedání ER 17. - 21. 7. 2020
273/12
Zpráva o vývoji EU v roce 2019
252/12
Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní
277/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh

Recently debated EU Agenda prints

K 047/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
N 058/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
N 053/12
Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

264/12
Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
266/12
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
271/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
291/12
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
297/12
Zákon o zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.