Most frequently searched documents

258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
55/11
Autorský zákon
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
161/10
Zákon o státním podniku
107/12
Zákon o místních poplatcích

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

141/12
Stavební zákon
140/12
Zákon o dráhách
57/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
138/12
Lesní zákon
137/12
Návrh zákona o dráhách
99/12
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem

Recently debated EU Agenda prints

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

207/08
Novela z. o obchodních korporacích
367/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje
391/08
Vl.n.z. o realitním zprostředkování
413/08
Novela z. o hospodaření energií
447/08
N.z. o právu na digitální služby
448/08
Novela z. o základních registrech
458/08
Novela z. - zákoník práce
463/08
Novela z. o zaměstnanosti
483/08
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů