Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
83/12
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
108/02
Zákon o občanských průkazech
70/12
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

53/12
Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
283/11
Petice Braňme média veřejné služby!
54/12
Dohoda Chile ČR o letecké dopravě
56/12
Zpráva o činnosti VOP 2018
89/12
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
94/12
Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
58/12
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2018

Recently debated EU Agenda prints

K 010/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
K 002/12
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K 011/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

205/08
Novela z. o evidenci tržeb
240/08
Novela z. o zpravodajských službách ČR
260/08
Novela z. o státním občanství ČR
286/08
Novela z. o místních poplatcích
298/08
Novela z. o investičních pobídkách
299/08
Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže
300/08
Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů