Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
340/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
341/11
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
337/11
Zákon o pomoci v hmotné nouzi

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

340/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
341/11
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
339/11
Zákon o ochranných známkách
338/11
Trestní zákoník
252/11
Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
335/11
Zákon o zrušení FNM
334/11
Zákon o dluhopisech

Recently debated EU Agenda prints

N 165/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
J 163/11
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
N 168/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

2/12
Zákon o platu představitelů státní moci
271/11
Fiskální pakt
343/11
Zasedání ER - závěry

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

71/08
Novela z. - insolvenční zákon
109/08
Novela z. - zákoník práce
132/08
Novela z. o státní službě
169/08
Novela z. - plemenářský zákon
175/08
Novela z. - autorský zákon
183/08
Novela z. o spotřebních daních
188/08
Novela z. o směnárenské činnosti
263/08
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
303/08
Novela z. - notářský řád