Most frequently searched documents

166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
65/10
Energetický zákon
31/08
Mezinárodní telekomunikační unie
364/08
Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
123/13
Novela Listiny základních práv a svobod

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

66/13
Změny Přílohy I a Přílohy II Mez. úml. proti dopingu ve sportu
131/13
Zasedání ER 24. a 25. 6. - závěry
117/13
Zákon o návykových látkách
114/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
111/13
Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
127/13
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
101/13
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2020

Recently debated EU Agenda prints

K 025/13
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem
N 047/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
K 046/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje