Most frequently searched documents

11/13
Zákon o daních
337/12
Zákon o daních z příjmů
327/12
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
340/12
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
13/13
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
16/13
Novela zákona o spotřebních daních
15/13
Novela zákona o utajovaných informací
1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
299/12
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
2/13
Zákon o vysokých školách

Recently debated EU Agenda prints

J 074/12
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
K 073/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
K 067/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

4/13
Zákon o nakládání se zbraněmi
5/13
Zákon o zbraních
6/13
Zákon o prověřování zahraničních investic
7/13
Zákon o náhradním výživném
8/13
Občanský soudní řád
9/13
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
10/13
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - související zákony
11/13
Zákon o daních
12/13
zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
14/13
Zákon o evidenci skutečných majitelů
17/13
Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
301/12
Akta Světové poštovní unie
302/12
Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
306/12
Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
309/12
Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

237/08
Novela z. - soudní řád správní
531/08
Novela z. - horní zákon
552/08
Novela z. o nouzových zásobách ropy
696/08
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích
697/08
Novela z. o zdravotnických prostředcích