Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
152/10
Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a smluvní stranou střední Afrika
181/10
Smlouva ČR Tunis o soc. zabezpečení
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
98/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2018
86/12
Výroční zpráva ČTÚ
124/12
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
122/12
Insolvenční zákon
94/12
Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
127/12
Zákon o pozemních komunikacích

Recently debated EU Agenda prints

N 019/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
J 028/12
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
K 020/12
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

191/08
Novela z. o dráhách
321/08
Novela z. - stavební zákon
326/08
Vl.n.z. o dráhách
408/08
Novela z. o lesích (lesní zákon)
420/08
Novela z. o elektronických komunikacích