Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
68/12
Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
70/12
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

51/12
Lesní zákon
265/11
Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
39/12
Zpráva o peticích 2019
43/12
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
18/12
Zpráva o životním prostředí ČR 2017
41/12
Zákon o předcházení ekologické újmě
44/12
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Recently debated EU Agenda prints

K 010/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
K 002/12
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K 011/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

33/12
Dohoda o ochraně investic EU Singapur
37/12
Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
38/12
Dohoda ČR - Slovensko - státní hranice
46/12
Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
48/12
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2018
59/12
Návrh vyslání sil AČR do vzdušného prostoru Slovenské rep.
61/12
Zákon o ochraně spotřebitele
62/12
Zákon zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
63/12
Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
64/12
Zákon o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
65/12
Zákon o vnitrozemské plavbě
66/12
Zákon o vnitrozemské plavbě
67/12
Zákon o registru smluv
68/12
Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
69/12
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
70/12
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
71/12
Zákon o podpoře sportu
72/12
Zákon o obcích
73/12
Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

297/08
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění