Most frequently searched documents

242/12
Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
261/11
Zákon o silničním provozu
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
250/12
Zákon o kompenzačním bonusu

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

263/12
Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky
262/12
Žádost o souhlas s trestním stíháním
259/12
Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení
260/12
Zákon, kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021
257/12
Zákon o ochraně zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
254/12
Zákon o podpoře kultury
253/12
Zákon o podpoře sportu

Recently debated EU Agenda prints

K 032/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu
N 034/12
Pozměněný návrh nař.EP a Rady o spol.ustanoveních o Evr.fondu pro reg.rozvoj, Evr.soc.fondu plus, Fondu soudržnosti a Evr.námoř.a rybářském fondu a o fin.pravidlech pro tyto fondy a pro Azyl.a migr.fond,Fond pro vnitř.bezpečnost a pro správu hranic a víza
K 036/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

260/12
Zákon, kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
187/12
Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
188/12
Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
189/12
Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
190/12
Zpráva o ŽP ČR 2018
195/12
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
201/12
Zákon o volbách do Evropského parlamentu
205/12
Ústava České republiky
212/12
Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací
215/12
Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
221/12
Zpráva o činnosti VOP 2019
225/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
246/12
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
258/12
Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
261/12
Školský zákon

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.