Most frequently searched documents

268/12
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
261/11
Zákon o silničním provozu
256/12
Zákon o kompenzačním bonusu

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

272/12
Zákon o kompenzacích osobám poskytujících hrazené zdravotní služby
269/12
Daňový řád
267/12
Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2
189/12
Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
188/12
Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
187/12
Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh

Recently debated EU Agenda prints

K 049/12
Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahr.investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evr.strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
K 048/12
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
K 038/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

162/12
Stanovisko k VZ NKÚ
195/12
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
215/12
Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
225/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
245/12
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu
246/12
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
252/12
Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní
258/12
Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
263/12
Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky
265/12
Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022
266/12
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
271/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
273/12
Zpráva o vývoji EU v roce 2019
274/12
Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
277/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
281/12
Zákon o oběhu osiva a sadby
282/12
Zákon o implementaci daňových předpisů EU
283/12
Zákon o námořní plavbě
284/12
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
285/12
Zákon o silniční dopravě
286/12
Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU
287/12
Zákon o bankách
288/12
Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
289/12
Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
290/12
Trestní zákoník

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.