SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

39. USNESENÍ

ze 7. schůze, konané dne 4. 6. 2019

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Senátní tisk č. 84

Po odůvodnění zástupce předkladatele, Doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., zpravodajské zprávě senátorky Aleny Šromové a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Alenu Šromovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru, senátora Lumíra Kantora, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi.


Lumír Kantor v. r.

předseda výboru

Alena Šromová v. r. Marek Hilšer v. r.

zpravodajka výboru ověřovatel výboru