PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

5. funkční období

49. USNESENÍ

Ústavně-právního výboru

z 11. schůze, konané dne 27. července 2005

k návrhu ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

(senátní tisk č. 113)

Po úvodním slově JUDr. Václava Pelikána, náměstka ministra Pavla Zářeckého, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Ing. Jiřího Stodůlky a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I.

p ř e r u š u j e projednávání senátního tisku č. 113 do doby, kdy bude Senátu PČR postoupen Poslaneckou sněmovnou PČR prováděcí zákon k zákonu o referendu a o změně ústavního zákona č.1/1993 Sb., ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů;

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jaroslava Kuberu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jaroslav Kubera, v.r.

předseda výboru

Ing. Jiří Stodůlka, v.r.

zpravodaj výboru

František Příhoda, v.r.

ověřovatel výboru