Parlament České republiky

SENÁT

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

ZÁZNAM z jednání č. 2/2009

z 8. schůze výboru dne 16. června 2009

k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jana Hálka, Richarda Svobody,

Soni Paukrtové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 56)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po odůvodnění návrhu senátního návrhu zákona zástupcem navrhovatelů senátorem Janem Hálkem, 1. místopředsedou výboru, po zpravodajské zprávě senátora Václava Jehličky, místopředsedy výboru, a po rozpravě

výbor

I. n e p ř i j a l žádné usnesení

–​ hlasovaní o navrženém usnesení: 5 senátorů pro a 5 senátorů se zdrželo – návrh usnesení nebyl přijat;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 56 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Václava Jehličku.


PhDr. Jaromír Jermář, v. r.

předseda výboru

Mgr. Václav Jehlička, v. r. Ing. Hana Doupovcová, v. r.

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru