P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

341.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 20. března 2008

k volbě člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů /senátní tisk č. 218/

Senát

volí členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Jana Zahradníčka.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Jiřina Rippelová v. r.

ověřovatelka Senátu