P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

453.

USNESENÍ SENÁTU

z 18. schůze dne 21. dubna 2010

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 245/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Tomáš Grulich v. r.

ověřovatel Senátu