PROGRAM JEDNÁNÍ

45/2019


Týden od 4. listopadu do 10. listopadu 2019http://www.senat.cz - Činnost - Kalendář akcí Senátu PČR

45. TÝDEN - PŘEHLED AKCÍ


PONDĚLÍ 4. 11. 2019

10:00

Přijetí předsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie paní Mariam JAŠI předsedou VVVK panem Jiřím DRAHOŠEM

Pracovna př. VVVK

11:00

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer oficiálně přijímá vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR pana Chung-I Wanga.

Pracovna mpř. Senátu
J. Oberfalzera

13:00

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR J.E. pana Jevhena Perebyjnise.

Pracovna mpř. Senátu
J. Oberfalzera

16:00

Konference k 50. výročí CHKO Jeseníky "Jeseníky
v měnící se Evropě"

Hlavní sál, Rytířská síň


ÚTERÝ 5. 11. 2019

09:00

Zasedání Spolku pro obnovu venkova

Černínský salonek

13:00

Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá chargé d’affaires e.p. Kosovské republiky v ČR pana Arbera Vllahiu.

Přijímací salonek

14:00

Cena kvality v sociální péči

Hlavní sál

15:00

Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Belgického království v ČR J.E. pana Grégoira Nicolase A. Cuveliera.

Přijímací salonek

16:00

Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojených států amerických v ČR J.E. pana
Stephena B. Kinga.

Přijímací salonek


STŘEDA 6. 11. 2019

16:00

Mezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989. 30 let poté"

Hlavní sál

18:00

Vernisáž výstavy "Tváře českého undergroudu"

Předsálí Jednacího sálu


ČTVRTEK 7. 11. 2019

09:00

Program Simulace Evropského parlamentu

Jednací sál

09:00

Mezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989. 30 let poté"

Hlavní sál


PÁTEK 8. 11. 2019

09:00

Program Simulace Evropského parlamentu

Jednací sál

09:00

Mezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989. 30 let poté"

Hlavní sál


SOBOTA 9. 11. 2019

Nejsou hlášeny žádné akce


NEDĚLE 10. 11. 2019

19:30

17. ročník Malostranských komorních slavností 2019 - pocta Karlu Heffmeisterovi

Hlavní sál

Senát pro veřejnost


Valdštejnský palác je od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020

otevřen pro veřejnost každý víkend a státní svátky 10:00 - 16:00 hod., Štědrý den 10:00-14:00 hod.

Vstup do historických prostor je volný, k dispozici jsou návštěvníkům čtyřjazyčné informační tabule v každé části expozice.


Valdštejnská zahrada

je od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020

pro veřejnost UZAVŘENA.

Od 5. září 2019 do 5. ledna 2020

je v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce umístěna

Výstava SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ, královská dcera, světice a patronka země.

Výstava se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu

Miluše Horské.

Otevřeno o víkendech a státních svátcích

10.00 – 17.00 hod.,

listopad – březen: pouze první víkend v měsíci a státní svátky
10.00 – 16.00 hod.

24. prosince 2019: 10:00-14:00 hod.

Vstup volný.


Od 17. 10. 2019 do 01. 12. 2019

se koná pod záštitou senátora Petra Holečka

ve Výstavní síni Senátu

výstava „30 LET SVOBODNÉHO SKAUTINGU“

Otevřeno denně od 10:00 do 16:00 hod.

Vstup volný.


07.11.2019 - 09:00 hod. - Program Simulace Evropského parlamentu

08.11.2019 - 09:00 hod. - Program Simulace Evropského parlamentu

10.11.2019 - 19:30 hod. - 17. ročník Malostranských komorních slavností 2019 - pocta Karlu Heffmeisterovi

20.11.2019 - 14:00 hod. - 14. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

PONDĚLÍ 4. 11. 2019

o 4.11.2019, Maďarsko, Budapešť

Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní konference předsedů Parlamentů zemí jihovýchodní Evropy za účasti předsedů Parlamentů zemí V4.


10:00 hod. - Přijetí předsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie paní Mariam JAŠI předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva panem Jiřím DRAHOŠEM

Pracovna př. VVVK (VP-C)


11:00 hod. - Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer oficiálně přijímá vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR pana Chung-I Wanga.

Pracovna mpř. Senátu J. Oberfalzera (VP-A)


13:00 hod. - Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR J.E. pana Jevhena Perebyjnise.

Pracovna mpř. Senátu J. Oberfalzera (VP-A)


16:00 hod. - Konference k 50. výročí CHKO Jeseníky "Jeseníky v měnící se Evropě"

Hlavní sál, Rytířská síň (VP-C)

Akci pořádá Výbor pro záležitosti Evropské unieÚTERÝ 5. 11. 2019

o 5.-7.11.2019, Estonsko, Litva, Lotyšsko

Předseda VZOB P. Fischer, místopředseda VZOB P. Kunčar a člen VZOB
T. Czerzin navštíví jednotky AČR v Pobaltí společně s náčelníkem generálního štábu AČR.


09:00 hod. - Zasedání Spolku pro obnovu venkova

Černínský salonek (KP)

Akci pořádá Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova


o 09:30 hod. - Vrchní soud v Praze, nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4

Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní odborné konference pořádané Českou advokátní komorou k 30. výročí listopadové revoluce pod názvem „Advokáti proti totalitě“.


13:00 hod. - Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá chargé d’affaires e.p. Kosovské republiky v ČR pana
Arbera Vllahiu.

Přijímací salonek (VP-A)


14:00 hod. - Cena kvality v sociální péči

Hlavní sál (VP-C)

Akci spolupořádá místopředseda Senátu Milan Štěch


15:00 hod. - Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Belgického království v ČR J.E. pana Grégoira Nicolase A. Cuveliera.

Přijímací salonek (VP-A)


16:00 hod. - Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojených států amerických v ČR J.E. pana Stephena B. Kinga.

Přijímací salonek (VP-A)


o 18:00 hod. - Sídlo České advokátní komory, Národní 16, Praha 1

Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní vernisáže výstavy pořádané Českou advokátní komorou k 30. výročí listopadové revoluce pod názvem „Advokáti proti totalitě“.STŘEDA 6. 11. 2019

16:00 hod. - Mezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989.
30 let poté"

Hlavní sál (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Jaroslav Kubera


18:00 hod. - Vernisáž výstavy "Tváře českého undergroudu"

Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

Akci pořádá senátor Jaroslav ZemanČTVRTEK 7. 11. 2019

o 7.-9.11.2019, Itálie, Řím

Členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy
J. Chalánková se zúčastní zasedání Parlamentního shromáždění Středoevropské iniciativy.


09:00 hod. - Program Simulace Evropského parlamentu

Jednací sál (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost


09:00 hod. - Mezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989.
30 let poté"

Hlavní sál (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Jaroslav Kuberao 10:00 hod. - Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera uctí památku Alexandra Dubčeka zavěšením kytice k pamětní desce u příležitosti 27. výročí jeho úmrtí.PÁTEK 8. 11. 2019

09:00 hod. - Program Simulace Evropského parlamentu

Jednací sál (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost09:00 hod. - Mezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989.
30 let poté"

Hlavní sál (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Jaroslav KuberaSOBOTA 9. 11. 2019

Nejsou hlášeny žádné akceNEDĚLE 10. 11. 2019

o 10.-13.11.2019, Italská republika, Řím, Vatikán

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská, předseda Mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu ČR I. Bárek, předseda Senátorského klubu ODS a člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčil, členka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR J. Vítková a člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR H. Pavera se zúčastní Národní pouti v Římě u příležitosti oslav 30 let svatořečení Anežky české.


19:30 hod. - 17. ročník Malostranských komorních slavností 2019 - pocta Karlu Heffmeisterovi

Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)

Akci pořádá Kancelář Senátu pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice


Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)


12.11.2019 - 13:00 hod. - Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže "Nejkrásnější nádraží 2019" - Hlavní sál (VP-C)

13.11.2019 - 15:00 hod. - Panelová diskuse "Kvalitou nikoliv kvantitou k zodpovědné konzumaci vína v české republice" - Zaháňský salonek (VP-C)

25.11.2019 - 09:00 hod. - Konference "Jak na to ve smartcities" - Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

26.11.2019 - 09:00 hod. - Tisková konference k odborné konferenci "„Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy"" - Frýdlantský salonek (VP-A)

26.11.2019 - 09:30 hod. - Odborná konference „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy" - Jednací sál (VP-A)

26.11.2019 - 15:00 hod. - 5. schůze Podvýboru pro bydlení VUZP - Frýdlantský salonek (VP-A)

02.12.2019 - 09:00 hod. - Konference "Reklama v dezinformacích - dezinformace v reklamě" - Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

13.12.2019 - 09:00 hod. - Seminář "Parlament a soud: motor diskurzivní demokracie" - Frýdlantský salonek (VP-A)

05.04.2020 - 16:00 hod. - Koncert vítězů 2. ročníku klavírní soutěže Středočeské PIANOFORTE - Hlavní sál (VP-C)

PROGRAM JEDNÁNÍ


pondělí 4.11.2019


Konference k 50. výročí CHKO Jeseníky "Jeseníky v měnící
se Evropě"

16:00 hod.

Zahájení a úvodní slovo

Václav Hampl, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR

Petr Orel, místopředseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR

Richard Brabec, ministr životního prostředí

František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

16:15 hod.

50 let ochrany přírody v Jeseníkách

Petr Šaj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Michal Servus, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

16:30 hod.

Videoprojekce z cyklu Krajinou domova

16:50 hod.

Kulturní program

17:30 hod.

Číše vína

19:00 hod.

Závěrstředa 6.11.2019


Mezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989. 30 let poté"

15.00–16.00 hod.

Registrace účastníků

16.00–16.30 hod.

Zahájení konference – projevy organizátorů

16.30–18.00 hod.

Od krize komunistické diktatury ke krizi liberální demokracie (1989–2019)

Úvodní debatu moderuje Michal Kopeček

Ágnes Gagyi / Dagmar Kusá / Pavel Barša / James Markčtvrtek 7.11.2019


Program Simulace Evropského parlamentu

08:30 – 09:00 hod.

Presence účastníků

09:00 – 09:15 hod.

Zahájení a uvítání

Jiří Klindera, předseda Mladých demokratů

Tomáš Czernin, senátor PČR (Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost)

09:15 – 10:15 hod.

Přednáška o institucionálním rámci EU a fungování Evropského parlamentu

10:15 – 11:30 hod.

Diskuse s europoslanci

11:30 – 12:00 hod.

Organizační záležitosti – rozdělení do politických skupin a výborů

12:00 – 13:00 hod.

Oběd

12:30 – 13:30 hod.

Jednání výborů (volba předsedů a zpravodajů tisků, práce ve výborech)

13:30 – 14:30 hod.

Politické skupiny (volba předsedů skupin, práce ve skupinách)

14:30 – 15:15 hod.

Jednání výborů

15:15– 15:45 hod.

Coffeebreak

15:45 – 17:00 hod.

Jednání výborůMezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989.
30 let poté"

I. mezinárodní souvislosti pádu komunistického režimu

nové metody zkoumání, nové poznatky

Moderuje Vít Smetana

9.00–11.00 hod.

David Priestland – Globální revoluce? Rok 1989 v Evropě a za jejími hranicemi

Ljubica Spaskovska – 1989: Symbol míru, nebo násilí?

Paweł Ukielski – 1989: Kontrarevoluce ve střední Evropě

Martin Štefek – Pád komunismu: Poslední hurá teorie totalitarismu?

Přestávka na občerstvení

11.00–11.30 hod.

II. domácí souvislosti pádu komunistického režimu

nové metody zkoumání, nové poznatky

Moderuje Lenka Krátká

11.30–13.30 hod.

James Krapfl – Rekviem pro Evropu, která mohla být

Matěj Spurný – Poddolovaný pokrok. Proměna představ o dobrém domově a krize legitimity pozdního socialismu

Miroslav Vaněk – Sto studentských (r)evolucí. Studentská generace roku 89
v longitudinální perspektivě: OH po 20 letech

Jaroslav Pažout – Členská základna Komunistické strany Československa
na sklonku tzv. normalizace

Přestávka na oběd

13.30–15.00 hod.

III. ekonomika mezi centrálním plánováním a volným trhem

Moderuje Vítězslav Sommer

15.00–17.00 hod.

Lubomír Mlčoch – Od her plánovacích k privatizačním, od vlastnictví de facto k de iure: při zdání legality

Stefan Lehr – Diskusní kultura v předsednictvu ÚV KSČ v letech 1988–1989

Tomáš Vilímek – Podnikový management v Československu – od pozdně socialistického k postsocialistickému manažerovi

Václav Rameš – Samosprávné rady jako nástroj revoluce a překážka transformacepátek 8.11.2019


Program Simulace Evropského parlamentu

08:30 – 09:00 hod.

Presence účastníků

09:00 – 10:30 hod.

Diskuse s europoslanci: Tomáš Zdechovský /EPP/

10:30 – 12:00 hod.

Politické skupiny (pozice skupin k jednotlivým návrhům, přidělení časů řečníkům)

12:00 – 12:45 hod.

Oběd

12:45 – 14:45 hod.

Rozprava pléna a hlasování

14:45 – 14:55 hod.

Vyhlášení nejúspěšnějších studentů

15:00 hod.

ZávěrMezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989.
30 let poté"

IV. společnost mezi socialistickým biedermeierem a globálním konzumerismem

Moderuje Marie Černá

9.00–11.00 hod.

Václav Štětka – Od poslů globalizace k platformám národního obrození? Klikatá cesta transformace českých médií

Kristýna Bušková – Psychické trauma dětských přeživších politické perzekuce 50. let –

přetrvávající emoce a polarizovaná identita vůči české společnosti

Jakub Rákosník – Sociální politika pozdní normalizace a krize socialistického zřízení

v Československu v osmdesátých letech 20. století

Daniel Prokop – Česká společnost po 30 letech: Nové nerovnosti a jejich společenský význam

Přestávka na občerstvení

11.00–11.30 hod.

V. společnost mezi demokratickým centralismem a pluralitní demokracií

Moderuje Daniela Kolenovská

11.30–13.30 hod.

Lubomír Kopeček – Strana jako nástroj politického podnikatele: české případy ve srovnávací perspektivě

Seán Hanley – Kvalita a stabilita demokracie ve střední Evropě od roku 1989: Stále problematičtější vztah?

Tim Haughton – Komunismus, koruny a kampaně: Nástin vývoje české stranické politiky od roku 1989

Adéla Gjuričová – Viděno odjinud: Listopadová revoluce z perspektivy politických institucí

Zdeněk Kühn – Od socialistické zákonnosti k právnímu státu (anebo od třídního práva k právní houštině?)

Přestávka na oběd

13.30–15.00 hod.

VI. společnost v boji o (komunistickou) minulost aneb Jak se vyrovnat s vyrovnáváním?

Moderuje Ondřej Matějka

15.00–17.00 hod.

Françoise Mayer – Přijetí knihy Karla Bartoška Les Aveux des archives ve Francii v roce 1996

Milan Znoj – Přísliby a selhání teorie totalitarismu

Klára Pinerová – Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu jako projev tranziční historie

Jaroslav Cuhra – Neúspěšný pokus o jeden všeobjímající příběh

Jan Pauer – Vyrovnávání se s komunismem mezi politikou, ideologií a reflexí

Zakončení konference