na 41. schůzi

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu,

která se bude konat dne 9. října 2002

ve Valdštejnském paláci ve Frýdlantském salonku

Program jednání výboru:

9,30 hodin Prezentace Teplárenského sdružení České republiky

- vliv a aplikace zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

státní správy v energet. odvětvích v praxi

úvodní slovo: Ing. Miroslav Krejčů, ředitel výkon. pracoviště

11,15 hodin Prezentace Potravinářské komory České republiky

- seznámení se s úkoly v předstupním období, stav přípravy potravinářského

sektoru na vstup na společný trh a projednání návrhu na zřízení marketingové

agentury na podporu prodeje českých zemědělských a potravinářských

produktů

úvodní slovo: Ing. Jaroslav Camplík, prezident Komory

poté

Různé, sdělení předsedy, podněty senátorů

Stanovení termínu další schůze

Ing. Milan Balabán v. r.

předseda výboru