SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

175.

USNESENÍ SENÁTU

ze 7. schůze, konané dne 6. dubna 2011

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze /senátní tisk č. 27/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 17. prosince 2010 v Praze.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Zdeněk Besta v. r.

ověřovatel Senátu