SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

87. USNESENÍ

z 16. schůze, konané dne 28. 4. 2020

k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 249

Po odůvodnění zástupce předkladatele, JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví, zpravodajské zprávě senátora Jana Žaloudíka a po rozpravě

VÝBOR

I.

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

schvaluje

doprovodné usnesení, které je přílohou tohoto usnesení;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Jana Žaloudíka;

IV.

pověřuje

předsedu výboru, senátora Lumíra Kantora, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Lumír Kantor v. r.

předseda výboru

Jan Žaloudík v. r. Marek Hilšer v. r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení č. 87/2020

Doprovodné usnesení

a)

Senát konstatuje, že navržené významné navýšení plateb za státní pojištěnce umožňuje kromě jiného provést i systémové korekce v krytí nákladů poskytovatelům zdravotní péče.

Senát žádá ministra zdravotnictví o přijetí opatření, která umožní korekci a aktualizaci ceny práce kalkulované ve zdravotnictví.

Senát žádá ministra zdravotnictví, aby zajistil implementaci několik let připravovaného projektu úhrad péče v režimu CZ-DRG do praxe od 1. 1. 2021.

b)

Senát žádá vládu, aby navrhla v novele zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění systémový a předvídatelný postup stanovení vyměřovacího základu, z něhož se odvozuje výše platby státu za tzv. státní pojištěnce a to s účinností od 1. 1. 2022.