SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

191. USNESENÍ

z 27. schůze, konané dne 6. října 2016

k petici č. 3/16 „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“

(senátní tisk č. 298)

Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, zpravodajské zprávě místopředsedkyně výboru senátorky Evy Sykové k petici č. 3/16 (senátní tisk č. 298), která byla předmětem veřejného slyšení výboru dne 26. července 2016 a výjezdního zasedání výboru na Šumavě ve dnech 22. a 23. září 2016, a po rozpravě

I.​ oznamuje

Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 3/16 „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“ (senátní tisk č. 298) bylo ukončeno;

II.​ doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, na základě seznámení se s peticí č. 3/16 „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“ a jejího projednání na veřejném slyšení výboru dne 26. července 2016 a na výjezdním zasedání výboru na Šumavě ve dnech 22. a 23. září 2016 a po zvážení stanoviska Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (usnesení č. 135/16 z 17. srpna 2016) přijmout návrh usnesení, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III.​ navrhuje

Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: Petice č. 3/16 „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“ (senátní tisk č. 298);

IV.​ určuje, že

osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu, jsou zástupci petičního výboru uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení;

V.​ doporučuje, aby

na projednávání na schůzi Senátu dále byli pozváni: ministr životního prostředí ČR, ministr zemědělství ČR, ředitel Národního parku Šumava, a ostatní osoby, které výbor považuje za peticí dotčené, a které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI.​ určuje

zpravodajkou výboru pro projednání senátního tisku č. 298 na schůzi Senátu senátorku Evu Sykovou;

VII.​ pověřuje

předsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře toto usnesení předložit předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Jaromír Jermář v. r.

předseda výboru

Eva Syková v. r.

zpravodajka výboru

Zuzana Baudyšová v. r.

ověřovatelka výboru


Příloha č. 1

k usnesení č. 191/16

Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

SENÁT Parlamentu České republiky

I.​ bere na vědomí

petici č. 3/16 obsaženou v senátním tisku č. 298;

I.​ podporuje

zachování a další rozvoj Národního parku Šumava jako jedinečného chráněného území, které bylo vytvořeno za účelem ochrany a obnovy přirozených ekosystémů, tomu odpovídající vnitřní členění národního parku i regulaci stavebního rozvoje na jeho území;

I.​ pokládá za nezbytné,

aby péče o lesy v národních parcích vylučovala možnost spekulativní těžby dřeva, zahrnovala i aktivní výsadbu respektující přirozenou druhovou skladbu porostů, nezasahovala negativně do vodního cyklu a nezpůsobovala snížení retence a oslabení infiltrace vody v šumavské krajině;

I.​ doporučuje

vládě, orgánům státní správy i orgánům krajské a obecní samosprávy, aby ve vztahu k Národnímu parku Šumava i ostatním národním parkům přihlížely jak k zájmu na zajištění životních potřeb obyvatel, kteří jsou existencí národních parků přímo dotčeni, tak k zájmu na ochraně přírody a životního prostředí, a aby mezi těmito dvěma zájmy, jsou-li v rozporu, hledaly vyvážený a náležitě odůvodněný kompromis;

I.​ konstatuje,

že petice č. 3/16 „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“ (senátní tisk č. 298) je důvodná.

Příloha č. 2

k usnesení č. 191/16

Počet listů: 2

Seznam osob,

které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu

Petiční výbor:

MVDr. Jaromír Bláha

Na Kole 726

263 01 Dobříš

prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

Prostřední Svince 35

382 32 Velešín

Seznam

fyzických osob a představitelů právnických osob,

správních úřadů a orgánů územní samosprávy,

jež výbor považuje za dotčené peticí

Mgr. Richard Brabec

ministr životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR

Praha

Ing. Marian Jurečka

ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR

Praha

Mgr. Pavel Hubený

ředitel Správy NP Šumava

1.​ máje 260

385 01 Vimperk

PhDr. Robin Böhnisch

předseda Výboru pro životní prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Praha

Ing. František Laudát

místopředseda Hospodářského výboru, zpravodaj petice v PSP ČR

Poslanecká sněmovna PČR

Praha

Ing. Antonín Schubert

starosta obce Modrava a předseda Svazu obcí NP Šumava

Modrava 63

341 92 Kašperské Hory

Libor Pospíšil

starosta obce Prášily

Prášily 110

342 01 Sušice

Ing. Zbyněk Klose

starosta obce Kubova Huť

Kubova Huť 22

385 01 Vimperk

Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2

370 01 České Budějovice 7

Václav Šlajs

hejtman Plzeňského kraje

P. O. BOX 313

Škroupova 18

306 13 Plzeň

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

předseda platformy Vědci pro Šumavu

Česká geologická služba

Klárov 131/3

118 00 Praha-Malá Strana

Jiří Včelák

platforma Šumava domovem

Kubova Huť 1
385 01 Vimperk

Akad. arch. Ivan Adam

Vlídné vidiny, o. s.

342 01 Prášily 164

Petr Ješátko

Penzion Hájenka Špičák

Špičák 111

340 04 Železná Ruda