SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

144. USNESENÍ

z 31. schůze, konané dne 12. března 2014

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Senátní tisk č. 233

Po úvodním slově Mgr. Moniky Pálkové, náměstkyně ministra vnitra, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátorky Elišky Wagnerové a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Elišku Wagnerovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Eliška Wagnerová v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Miroslav Nenutil v.r.

ověřovatel výboru