P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

1998

63

USNESENÍ SENÁTU

ze 3. schůze dne 13. května 1998

k návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /senátní tisk č. 1998/43/

Senát

vyslovuje souhlas s Dohodou mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely.

Petr Pithart v. r.

předseda Senátu

Karel Vachta v. r.

ověřovatel Senátu