P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

3. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

z 7. schůze dne 14. března 2001


k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

(senátní tisk č. 41)

___________________________________________________________________________

Po odůvodnění zástupce předkladatele poslance JUDr. Cyrila Svobody, zpravodajské zprávě senátora Jiřího Brýdla a po rozpravě

výbor

n e p ř i j a l žádné usnesení

I. při hlasování o návrhu doporučit Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona z 6 přítomných senátorů hlasovali 2 senátoři pro, nikdo nebyl proti, 4 senátoři se zdrželi - návrh nebyl přijat;

II. při hlasování o návrhu doporučit Senátu Parlamentu ČR zamítnout návrh zákona z 6 přítomných senátorů hlasoval 1 senátor pro, nikdo nebyl proti, 5 senátorů se zdrželo - návrh nebyl přijat;

III. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání návrhu zákona na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jiřího Brýdla;

IV. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Brýdla předložit tento záznam předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

¨

Petr Smutný, v.r.

místopředseda výboru


Jiří Brýdl, v.r.

zpravodaj výboru

Pavel Eybert, v.r.

ověřovatel výboru